• zaterdag 23 January 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Essed: ‘We moeten dupliek auditeur-militair afwachten’

Datum: 23 Jan 2021 | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

De zitting van de Krijgsraad heeft gisteren achter gesloten deuren plaatsgevonden. Irvin Kanhai, de raadsman van de hoofdverdachte Desiré Bouterse, heeft na afloop de pers te woord gestaan. Volgens Kanhai, is Bouterse niet op de juiste wijze gedagvaard, om deze reden verklaart Kanhai de dagvaarding nietig. ‘’De oproep is niet binnen de wettelijke vastgestelde termijn aan de belanghebbende betekend’’, stelde hij.

Volgens Kanhai, zijn de strafbare feiten waarvan zijn cliënt verweten wordt, niet helder genoeg omschreven. Ook zou de zaak volgens Kanhai zaken bevatten die niet op waarheid berusten. Kanhai stelde, dat de Krijgsraad de Amnestiewet niet buiten toepassing mocht laten.

De advocaat van de nabestaanden in het 8 decemberstrafpoces, Hugo Essed, zegt tegenover De West, dat hij in afwachting van de dupliek van de auditeur-militair op 29 januari 2021, nog geen officiële reactie wil geven. “Ik wil niet vooruitlopen op de dupliek die de auditeur-militair zal presenteren. We moeten geduldig wachten op wat de auditeur-militair zal presenteren. Het is wel zo, dat er alles aan wordt gedaan voor een eerlijk proces. Het Hof had reeds bepaald, dat de Amnestiewet niet getoetst hoefde te worden”, aldus Essed.

Datum: 23 Jan 2021 | Born: Dagblad de West | Door: Redactie