• maandag 18 January 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

Datum: 18 Jan 2021 | Bron: CFG Nieuws | Door: Redactie

De demarcatie activiteiten vonden eind vorig jaar en begin dit jaar plaats, maar door de uitbraak van Covid-19 in Suriname kon pas in oktober weer gestart worden met het verwerken van de verzamelde data. De demarcatie van het woon- en leefgebied van Wit Santi en Hollandse Kamp maken deel uit van het gemeenschapsproject van Wit Santi onder het Indigenous Navigator programma dat door VIDS wordt uitgevoerd.

De kaart waarop belangrijke plekken zijn aangegeven, is tijdens de dorpsvergadering gepresenteerd aan de dorpelingen door projectleider tevens hoofdbasya Michael Swedo en dorpshoofd Patrick Mande van Wit Santi. Bewoners kregen de gelegenheid om de kaart te bestuderen en eventuele correcties voor te stellen.

Met het gemeenschapsproject “Versterken van Inheemse Volken voor de wettelijke erkenning van hun rechten op het traditionele grondgebied” wil Wit Santi zich sterk maken voor juridische erkenning van hun woon- en leefgebied. Naast de kaart wordt er ook gewerkt aan een boek over de historische plaatsen van Wit Santi.

Hiermee willen zij bewerkstelligen dat de Staat Suriname hun traditioneel gebied erkent en dat er een einde komt aan gronduitgiftes waarmee ze verschillende keren zijn geconfronteerd. Zo is er een terrein van 835 hectare uitgeven aan NV Luchthavenbeheer.

Zij zullen publiekelijk hun grondenrechten opeisen alsmede intrekking van alle grondbeschikkingen die in hun woon- en leefgebied zijn uitgegeven. Er zal na de overhandiging van de petitie een persconferentie gehouden worden bij het bureau van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, waarbij het dorpsbestuur van Wit Santi uitgebreid zal ingaan op deze kwestie.

Datum: 18 Jan 2021 | Born: CFG Nieuws | Door: Redactie