• vrijdag 15 January 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

De ambassadeurs van Suriname 1975-2020

Datum: 15 Jan 2021 | Bron: Starnieuws | Door:

(Graphic: Angelic del Castilho)

Vanaf de onafhankelijkheid in november 1975 tot juli 2020 heeft Suriname een aantal van 95 ambassadeurs benoemd. Het gaat om 73 mannen en 22 vrouwen. Over een periode van 45 jaar i.e. november 1975 – juli 2020 bedraagt het aantal benoemingen 2.1 per jaar.
Bij de mannen varieert de leeftijd van 34 tot 67 jaar en bij de vrouwen van 35 tot 66 jaar.

november 1975 – juli 2020 bedraagt het aantal benoemingen 2.1 per jaar.
Bij de mannen varieert de leeftijd van 34 tot 67 jaar en bij de vrouwen van 35 tot 66 jaar. De oudst benoemde man was 67 en de oudst benoemde vrouw was 66 jaar.  De jongst benoemde man was 34 jaar en de jongst benoemde vrouw was 35 jaar. Bij de vrouwen bedraagt de gemiddelde leeftijd 49.1 jaar; bij de mannen is dat 49.3 jaar. De gemiddelde leeftijd van de benoemde mannen en vrouwen  bedraagt 49.2 jaar.

De gemiddelde leeftijd van de benoemde mannen en vrouwen  bedraagt 49.2 jaar. In de leeftijdsgroep 51-56 jaar vindt men de grootste groep i.e. 26 personen gevolgd door  
Bij de verkiezingen van afgelopen 25 mei 2020 is het politieke roer in Suriname omgeslagen. In Suriname is de traditie dat wanneer het politieke tij keert, gaat dat ook gepaard met de benoeming van onder ander, nieuwe ambassadeurs en diplomaten.

In Suriname is de traditie dat wanneer het politieke tij keert, gaat dat ook gepaard met de benoeming van onder ander, nieuwe ambassadeurs en diplomaten. Eén van de gevolgen van deze traditie is dat de Surinaamse diplomatie niet de gelegenheid krijgt om verder te rijpen, groeien en grote hoogten te bereiken. Haar ontwikkeling wordt in de knop gebroken. Daarom is het ministerie van buitenlandse zaken in de afgelopen jaren 45 jaren geen kweekvijver gebleken van ervaren en gerijpte diplomaten.
Een ander aspect bij de benoeming van nieuwe diplomaten is de gewoonte in ons land om personen direct te benoemen in de hoogste diplomatieke rang i.e.

Daarom is het ministerie van buitenlandse zaken in de afgelopen jaren 45 jaren geen kweekvijver gebleken van ervaren en gerijpte diplomaten.
Een ander aspect bij de benoeming van nieuwe diplomaten is de gewoonte in ons land om personen direct te benoemen in de hoogste diplomatieke rang i.e. ambassadeur. Sommigen hebben een diplomatenopleiding genoten, anderen niet. Onder al onze presidenten zijn een aantal mannen en vrouwen benoemd boven het niveau van hun competentie.In landen zoals de Verenigde Staten en Indonesië heeft de volksvertegenwoordiging mede een inbreng  bij de benoeming van diplomaten vanwege de opvatting dat “de reputatie van het land, van het volk en van de president op het spel staat als niet alle diplomaten bekwaam, competent en integer zijn”.

Onder al onze presidenten zijn een aantal mannen en vrouwen benoemd boven het niveau van hun competentie.In landen zoals de Verenigde Staten en Indonesië heeft de volksvertegenwoordiging mede een inbreng  bij de benoeming van diplomaten vanwege de opvatting dat “de reputatie van het land, van het volk en van de president op het spel staat als niet alle diplomaten bekwaam, competent en integer zijn”. Het prestige van een ambassadeur is namelijk ook het prestige van het land dat hij/zij vertegenwoordigt. Onze Nationale Assemblee heeft weinig tot niets te vertellen over de benoeming van onze ambassadeurs. Het zij herhaald: goede ambassadeurs komen niet uit de lucht vallen; diplomaten worden gemaakt, zij worden niet geboren, schrijft Nicholas Kralev in de New York Times van februari 2018.
ProfessionalismeProfessionalisme wordt niet bereikt met bliksem diplomatenopleidingen. Vakbekwaamheid en ervaring doet men op in een opéénvolging van diplomatieke (carrière) benoemingen van toenemende importantie.

Vakbekwaamheid en ervaring doet men op in een opéénvolging van diplomatieke (carrière) benoemingen van toenemende importantie. Men kan de beste buitenlandse politiek formuleren, maar wanneer die uitgevoerd moet worden door amateurs zal daar weinig van terecht komen.Het benoemen van diplomaten op basis van voornamelijk politieke standaarden bezoedelt het imago van het land en heeft als consequentie dat het landsbelang meer wordt gehinderd dan geholpen. Of het sedert december 2017 opgericht Suriname Diplomatiek Instituut een eind zal brengen aan de traditie van benoemingen van politici, ondeskundigen en amateurs zal in de komende jaren moeten blijken.
De vraag wie Suriname moet vertegenwoordigen in het buitenland i.e. de professionele diplomaat, een amateur of een politicus, is het voor de hand liggend dat de keuze moet vallen op de beste, maar even voor de hand liggend is de veronderstelling dat gekozen moet worden voor de professionele diplomaat.

de professionele diplomaat, een amateur of een politicus, is het voor de hand liggend dat de keuze moet vallen op de beste, maar even voor de hand liggend is de veronderstelling dat gekozen moet worden voor de professionele diplomaat. Voor hem of haar geldt dat zij in een opéénvolging van diplomatieke benoemingen van toenemende importantie een jarenlange kennis en ervaring hebben opgebouwd, die de politicus of amateur buitenstaander niet heeft.
De professional heeft zijn leven lang gewijd aan buitenlandse zaken, heeft de offers gebracht om op onaangename posten (hardship posts) te zitten, de discipline heeft betoond om stap voor stap omhoog te klimmen en het geloof te behouden dat zijn/haar bekwaamheid zal worden erkend en beloond, dan dient hij/zij volgens alle beginselen van recht, rechtvaardigheid, fatsoenlijk en behoorlijk bestuur  aanspraak te maken op de benoeming in de hoogste rang i.e. die van ambassadeur!
Rudie AlihusainNB. Dit artikel is een excerpt uit een over enkele maanden door mij te publiceren boek getiteld:De ambassadeurs van Suriname 1975 - 2020. 
Wednesday 15 July VLOSS pleit voor onder-directoraat Lichamelijke Opvoeding SOC: Omarmen gedragscode in de sport met focus en wil Assam: Twee miljoen mensen getroffen door overstromingen Covid-19: Vandaag 33 besmettingen; 29 personen genezen Aangepaste parade duurt zo'n 30 minuten VS treft sancties tegen Guyana VN wil dat Venezuela criminele bendes ontmantelt 22-jarige aangehouden met cocaïnebolletjes Brunswijk ook op 'voorzitters muur' DNA Albert Ramdin: Er is vertrouwen in komende regering Nieuwe coalitie kiest voor urgentiefase van 9 maanden Debipersad: Harde economische les voor de politiek Marinus Bee zet de toon: Geen plek voor de mantel der liefde Teleurgestelde Jogi in regeerteam: Niets heeft geholpen
Tuesday 14 July China kampt met ergste overstromingen in 30 jaar Wij mogen niet vergeten Eenderde van Bangladesh onder water Suriname krijgt steun bij aanpak financiële crisis Directielid Hausil van CBvS aangehouden Covid-19: Aantal besmette personen passeert 800 Het nieuwe regeerteam dat donderdag aantreedt Maduro poogt buitenlandse activa naar Rusland te verplaatsen Veel lof voor Marinus Bee als Assembleevoorzitter Ook default van Standard & Poor's Arbeid geeft boekwerk uit bij viering gouden jubileum Brand verwoest gebouw verkiezingscommissie Guyana Mondiale strijd tegen corruptie en witwassen Braziliaanse regering feliciteert Santokhi met verkiezing Nederlandse Kamerleden willen herstel banden Suriname Ondervoorzitter Martinus: ABOP werkt naar presidentschap.

Datum: 15 Jan 2021 | Born: Starnieuws | Door: