Het laatste nieuws uit Suriname

DAOB ondersteunt onderzoek stimulering hooglandrijstsector

Publicatie datum: 18-04-2019 | Bron: CFG Nieuws

Jairam die is afgestudeerd aan het Polytechnic College (PTC) van Suriname, heeft een duurzaam werkmodel ontwikkeld ter stimulering van de sector. Directeur Leeroy Jack van DAOB, geeft aan dat dit onderzoek helemaal past binnen het beleidsprogramma van het ministerie casu quo zijn directoraat. In het model is onder meer aangegeven hoe de kern- en ondersteunde actoren binnen de sector georganiseerd moeten zijn. Verder is ook aangegeven hoe de verschillende obstakels per schakel moeten worden opgelost, teneinde de verdiencapaciteit van de lokale gemeenschappen te verhogen.

Hiervoor is een toekomstgerichte visie geformuleerd en enkele concrete strategieën aanbevolen. De visie voortgevloeid uit dit onderzoek luidt als volgt: De Surinaamse Hoogland rijstindustrie is zodanig ontwikkeld dat het kwalitatief en kwantitatief de beste biologisch geteelde rijst in de regio produceert en exporteert en tevens de voornaamste inkomstenbron is voor de binnenlandbewoners van Suriname”. Jairam, hoofdbeleidsmedewerker op DAOB, is op 4 april afgestudeerd aan het PTC als Master of Business Administration (MBA) in Innovation & Technology.

De pas afgestudeerde geeft aan dat voor een duurzame ontwikkeling van de sector op macro-economisch niveau, de ketenanalyse vanaf productie tot consumptie zeer belangrijk is. Vandaar dat hij middels het waardeketen-model, de gehele keten heeft geanalyseerd waaruit een duurzaam werkmodel is ontwikkeld. Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland zal de aanbevelingen en resultaten van dit proefschrift in haar verdere beleidsuitvoering meenemen, ter invulling van haar doelstelling om de Agro-industrie in het Binnenland duurzaam te ontwikkelen.

Delen:. . .

Publicatie datum: 18-04-2019 | Bron: CFG Nieuws

Ga terug Ga naar artikel

Economie, Net Binnen

The Weather Network