booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

DA'91: Bestuurlijk onvermogen van president Bouterse

Publicatie datum: 15-05-2019 | Bron: Starnieuws

Echter blijkt telkens weer dat de president zich vergist, of is het dat de geselecteerde kandidaat ministers niet willen meewerken aan corruptie die welig tiert in de kabinetten Bouterse. Het is tijd dat  de president zelf aan een nader onderzoek wordt onderworpen, dat het karakter en de competentie van de president onder de loep genomen wordt. DA’91 roept daarom de samenleving op om bij de komende algemene en geheime verkiezing deze president te ontslaan.

Deze president schoffeert overigens elke keer weer de totale samenleving door nimmer een duidelijke en steekhoudende verklaring af te leggen aan de gemeenschap ten aanzien van de reden tot ontslag van deze bewindslieden. Ontwikkeling komt alleen op gang langs consistente beleidslijnen en bestuursvoering. Met de steeds wisselende beleidsinzichten en daarmee gepaard gaande bewindvoerders, is ontwikkeling onmogelijk. Ontwikkelingsgericht werken vereist ook dat een regering bestuurlijke eenheid vertoont.

Echter deze wijze en mate waarin selectie en wisseling van ministers plaatsvindt, laat geen enkele ruimte voor een eenheid in beleidsuitvoering,en andermaal dus niet voor ontwikkeling van onze samenleving. Echter is de prijs nog hoger dan dat. Op geraffineerde wijze wordt namelijk telkenmale gekozen om de ministers, ongeacht als het nu vanwege corruptie of wanprestatie is, eervol te ontslaan met behoud van alle voorzieningen. Voor de burger betekent het dat wij voor de rest van het leven van deze gewezen bewindslieden hen zullen moeten verzorgen.

Dit is onacceptabel. DA’91 zal hier dan ook gelijk een eind aan brengen bij haar intrede in DNA. . .

Publicatie datum: 15-05-2019 | Bron: Starnieuws

Ga terug Ga naar artikel

Net Binnen

booked.net

    

booked.net