Het laatste nieuws uit Suriname

Chandrikapersad Santokhi: ‘Samenleving aan haar lot overgelaten’

Publicatie datum: 08-02-2019 | Bron: Dagblad Suriname

De samenleving is aan haar lot overgelaten,’ merkt oud-minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, op tegenover Dagblad Suriname. De criminaliteit die de samenleving reeds geruime periode teistert, heeft schrikbarend verruwde vormen aangenomen. Recent hebben criminelen geschoten op burgers die op hun balkon zaten aan de Magentaweg. Op camerabeelden is duidelijk te zien dat deze twee criminelen al schietend het erf zijn opgerend. 

 

Gedurende zijn bewind als Justitieminister heeft er een Wijziging van het Wetboek van Strafrecht plaatsgevonden. Hierbij is een nadere wijziging van het wetsartikel handelende over noodweer, ook de zelfverdedigingswet genoemd, toegevoegd aan het Wetboek van Strafrecht. Deze wet biedt burgers de gelegenheid om zich te verdedigen tegen criminelen indien zij belaagd worden door criminelen. 

Regering moet veiligheid kunnen garanderen
“Die wet is daar en werkt. Maar dat is het probleem niet,” reageert Santokhi betreffende de zelfverdedigingswet. “Het probleem is dat de regering geen veiligheid kan garanderen in de samenleving. De samenleving is aan haar lot overgelaten.” De oud-minister van Justitie stelt voorop dat de regering moet investeren in middelen, materiaal en logistiek om de politie te kunnen laten werken. “De regering moet ook investeren in veiligheid en slachtofferzorg voor slachtoffers. En de regering moet maatregelen treffen om criminaliteit effectief aan te pakken en dat niet overlaten aan de burgers.”

Zelfverdedigingswet van kracht
Feit is, dat in maart 2009 gedurende regering Venetiaan-Sardjoe, er een zelfverdedigingswet is aangenomen in het parlement. En deze wet is na de aanname reeds bekrachtigd en afgekondigd is in het Staatsblad van de Republiek Suriname, d.d. 17 april 2009. Dit wil zeggen dat deze wet vanaf 18 april 2009 van kracht is. 

Het wetsartikel omvat het volgende: ‘Wet van 21 maart 2009 houdende nadere Wijziging van het Wetboek van Strafrecht. In overweging genomen hebbende dat in verband met de uitbreiding van zelfbescherming door burgers het nodig is het Wetboek van Strafrecht nader te wijzigen. In het Wetboek van Strafrecht wordt in artikel 66 na het tweede lid een nieuwe derde lid toegevoegd, luidende als volgt: “De verdediging als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt voorondersteld een noodzakelijke verdediging te zijn in geval van gewelddadige verstoring te zijn van de huisvrede door wederrechtelijk binnendringen of wederrechtelijk vertoeven in de woning, op het erf in de onmiddellijke nabijheid van de woning of in het besloten lokaal tenzij uit het terzake ingesteld onderzoek het tegendeel blijkt”. 

Asha Gajadien-Bhagwat

Publicatie datum: 08-02-2019 | Bron: Dagblad Suriname

Ga terug Ga naar artikel

Net Binnen, Opmerkelijk

The Weather Network