• zaterdag 16 January 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

CBvS: ‘Nieuwe directeur VCB ongeschikt’

Datum: 16 Jan 2021 | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

De governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, heeft per brief d.d. 11 november gesteld, dat Clint Fazal Alikhan als nieuwe directeur van de Volks Crediet Bank (VCB) integer is bevonden voor de functie, maar niet geschikt, omdat zijn kennis eenzijdig is en niet breed genoeg voor de betreffende functie.

De benoeming van Alikhan is medio september goedgekeurd en medio oktober heeft het ministerie van Financiën advies gevraagd aan de Centrale Bank omtrent de geschiktheid van Alikhan als directeur van de VCB.  Naar wij vernemen, waren er betere kandidaten binnen de VCB die in aanmerking zouden kunnen voor deze positie.

“De vraag is als men weer partijpolitiek bovenop stelt in plaats van het belang van de bank. De afgelopen tien jaar hebben een aantal staatsbanken ernstige schade geleden, omdat er politieke bemoeienis was binnen de bedrijfsvoering”, aldus een bankier. Naar verluidt is deze benoeming zeer geruisloos gegaan. “In alle stilte heeft de regering, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, een missive bij de Raad van Ministers doorgedrukt waarbij Alikhan wordt benoemd als directeur bij de VCB”, zegt een bron binnen de bancaire wereld.

Uit het advies van de Centrale Bank blijkt, dat de kwalificaties van Alikhan niet toereikend zijn voor die functie en de moederbank geeft aan een tweede directeur te benoemen met betere kwalificaties om de andere te ondersteunen. “Het advies van de CBvS is opgevat als geen bezwaar. De VCB is een van de weinige banken in Suriname die goed functioneert en internationaal hoog staat aangeschreven. Zomaar iemand uit politieke overwegingen plaatsen bij een bankinstelling, zal het vertrouwen in de bank niet ten goede komen, zeker nationaal niet, maar ook internationaal. De politiek respecteert de kennis en kunde niet die de huidige leiding etaleert en benoemt een politieke aanhanger. Het is daarom zeer essentieel, dat de regering zo snel als mogelijk haar besluit herziet en geschikte mensen zet op cruciale posten”, aldus een bankier.

Datum: 16 Jan 2021 | Born: Dagblad de West | Door: Redactie