• maandag 29 November 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Cairo: ‘DNV-directeur wel bezig met bedenkelijke activiteiten’

| Dagblad de West | Door: Redactie

De zaak rondom de zwaarbewapende en mislukte poging tot ontvoering van het lid der commando’s van het Nationaal Leger, Rodney Cairo, is naar verluidt, nog niet in de doofpot beland. Dit bevestigt Cairo in gesprek met de krant. Volgens hem werd de operatie uitgevoerd in opdracht van de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). De mannen die Cairo trachtten te ontvoeren, waren zwaarbewapend.

De informatie betreffende de zaak Cairo, is reeds openbaar bij het Hof van Justitie. Ridell F. heeft steeds aangegeven, in opdracht van DNV gehandeld te hebben. De gestolen telefoons en het zakboek met belangrijke informatie van Cairo, zijn aangetroffen bij Ridell F. Ook heeft Ridell F. valse/gestolen kentekenplaten geleverd voor het busje, dat gebruikt werd bij de poging Cairo te ontvoeren. Ridell F. blijft bij zijn verklaring, dat hij handelde in opdracht van DNV. Hij was tevens in het bezit van een zogeheten dispensatiebrief van het Nationaal Covid Mangement Team (NCMT), waarop stond vermeld dat hij werkzaam is bij het DNV. De brief was uitgegeven en getekend door de DNV-directeur.

“Wat de DNV-directeur allemaal op 23 oktober heeft uitgelegd, klopt helemaal niet. Ze heeft zelfs tijdens een covid-persconferentie verklaard, dat de mensen in opdracht van haar hebben gehandeld. Ze weet heel goed waarmee ze bezig is, hoe kan je nu plotseling ontkennen? De DNV-directeur heeft mij aangevallen”, zegt Cairo. De zaak is volgens hem uitgelopen op een ontvoeringszaak, omdat hij de DNV-directeur wilde confronteren met onoorbare activiteiten die in het Nationaal Leger gebeuren. “In het belang van goed bestuur, wilde ik de DNV-directeur enkele vragen stellen. Dit omdat er heel veel informatie is verschaft, dat er mogelijke militaire wapens vanuit het magazijn van DNV in het binnenland zijn beland, die door gewone burgers worden gebruikt. Wat doen militaire wapens bij burgers?”, aldus Cairo. Hij zegt over alle informatie van de afgegeven wapens te beschikken. Hij benadrukte verder, dat de DNV-directeur wel bezig is met bedenkelijke activiteiten. ‘’De operatie op mij is niet in het kader van de staatsveiligheid gepleegd. Hetzelfde wat er in het artikel van De Telegraaf staat, is aan mij uitgelegd, alleen waren er toen geen namen genoemd. En die groep heeft zij op mij afgestuurd. Ook zijn er audioberichten die aangeven, wie de waarheid spreekt en wie niet.”

Volgens Cairo heeft de procureur-generaal (PG) een onderzoek ingesteld, dat zal aangeven, of er in strijd met de wet is gehandeld. “De PG zal bepalen wat voor stappen er verder zulllen volgen tegen de DNV-directeur. Momenteel loopt het strafrechtelijk onderzoek, de zaak is niet af”, zegt Cairo.

De redactie van De West heeft vorige week tot twee keer toe aan de directeur van DNV, Danielle Veira, gevraagd, of zij zou willen reageren op het artikel van de Telegraaf. In eerste instantie stelde zij niet te weten waar het over ging en de volgende dag kregen wij als antwoord, dat er een reactie zou komen. Vervolgens vernamen wij, dat zij een interview had afgestaan in het radioprogramma ABC Aktueel, waarbij zij duidelijk gebelgd leek te zijn over het voormelde artikel. Als medium hebben wij geprobeerd wederhoor toe te passen met betrekking tot de informatie in het artikel, helaas was zij niet bereid om ons een reactie te geven. In het radioprogramma heeft zij gezegd, het een ernstige blamage te vinden van de Nederlandse krant en dat zij nooit is gehoord, in geen enkele zaak. Zij vindt het daarom heel frappant, dat in het artikel, namen van personen niet volledig zijn uitgeschreven, slechts de initialen worden vermeld, terwijl haar naam en functie wél worden genoemd. Volgens Veira is dat regelrechte smaad en laster. Veira is voorts van mening, dat het onbehoorlijk is en dat zij het niet zo zal laten. In het interview stelde zij, dat de insinuaties in het artikel niet correct zijn. “Mensen brengen met dit soort informatie zomaar mensen in gevaar, zoals mijn familieleden, door deze lijn te trekken”, aldus Veira. Zij gaf in het interview ook aan, dat zij een schrijven zal richten aan de Nederlandse krant en de schrijver van het boek om rectificatie zal vragen. De insinuaties zijn volgens Veira niet correct, want de persoon Ridell F., is niet werkzaam bij DNV. De informatie over de zaak van Rodney Cairo, die vermeld staat in het artikel met als kop: ‘Directeur DNV gelinkt aan Taghi drugsorganisatie’, is openbaar en op te vragen bij het Hof van Justitie.

| Dagblad de West | Door: Redactie