booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

Bee geeft regering brevet van ongeschiktheid in Alcoa-kwestie

Publicatie datum: 24-08-2019 | Bron: Suriname Herald

Het assembleelid Marinus Bee (ABOP), lid van de Commissie van Rapporteurs, heeft zijn misnoegen geuit over het concept ‘beëindiging overeenkomst met Suralco’, dat naar het parlement is opgestuurd, tijdens de behandeling van de Wet wijziging Brokopondo-overeenkomst en Wet schadeloosstelling bauxietmaatschappijen in De Nationale Assemblee.

De politicus is van mening dat de regering eerder de belangen van de bauxietmultinational Alcoa/Suralco vooropstelt in plaats van het Surinaamse belang. 

Bee ergert zich aan de stappen die de regering heeft ondernomen om door te gaan met het concept ondanks alle partijen, die de onderhandelingscommissie heeft geconsulteerd, de overeenkomst hebben afgewezen. De ABOP eist intrekking van de Brokopondo-overeenkomst en wil dat de staat Suriname weer om de tafel moet gaan met Alcoa. 

Indien de overeenkomst in deze vorm door het parlement gaat, zal de Algemene Bevrijdingspartij (ABOP) dit zowel binnen als buiten het parlement blijven aanvechten, haalde Bee aan. Naar zijn zeggen moet de regering eerst zaken zoals compensatie voor de milieuschade, rapport over de sociale effecten als gevolg van de beëindiging van de bauxietindustrie in Suriname, een milieuaansprakelijkheidsfonds alsook een rapport over een doorstart van de bauxietindustrie in Suriname realiseren, voordat een meerderheid in het parlement goedkeuring geeft aan deze wetten die opgestuurd zijn naar het parlement.

De Brokopondo-overeenkomst had een duur van 75 jaar en zou pas in 2033 aflopen. Deze deal is eerder beëindigd vanwege het vroegtijdige vertrek van Alcoa uit Suriname. In 1958 sloten de Surinaamse regering en Alcoa/Suralco de Brokopondo-overeenkomst. Deze gaf het bauxietbedrijf het recht op goedkope elektriciteit voor haar bauxietindustrie in Suriname. Met de beëindiging van deze overeenkomst komen alle afspraken te vervallen die toen tussen Suriname en Alcoa werden gemaakt. 

De regering heeft het voornemen om de stuwdam over te nemen gezien de bauxietmultinational het land verlaat.

Publicatie datum: 24-08-2019 | Bron: Suriname Herald

Ga terug Ga naar artikel