• zondag 16 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

8 Decemberstrafproces gevolgd door internationale juristen

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Morgen, vrijdag 30 oktober, hervat de Krijgsraad naar verwachting het proces tegen voormalige president Desi Bouterse. De Internationale Commissie van Juristen (ICJ), zal de langdurige monitoring van dit proces, dat in 2012 begon, voortzetten. Vanaf 2020 wordt de procesmonitoring geleid door Senior Counsel Godfrey Smith, voormalig procureur-generaal van Belize en voormalig rechter van het Hooggerechtshof en waarnemend rechter van beroep van het Oost-Caribische Hooggerechtshof.

De rechtbank heeft aangekondigd dat vanwege de coronamaatregelen, er geen publiek aanwezig zal zijn bij de zitting. Hoewel Suriname een algemene verplichting heeft om ervoor te zorgen dat processen openbaar zijn, kan een beperking van het openbaar bijwonen van een proces passend en zelfs noodzakelijk zijn om de volksgezondheid te beschermen.

De autoriteiten behouden echter de plicht om accommodatie beschikbaar te stellen voor openbare toegang tot de procedure, bijvoorbeeld door de procedure beschikbaar te stellen via videotransmissie. In dit verband is het van cruciaal belang dat er wordt gestreefd naar transparantie, zowel tijdens het proces als bij de uitkomst van de hoorzitting.

Desiré Bouterse werd op 29 november 2019, terwijl hij nog president van het land was, veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Hij werd schuldig bevonden aan het plannen en bevelen van de moord op vijftien politieke gevangenen op 8 december 1982 in de militaire kazerne van Fort Zeelandia. Er is nooit een arrestatiebevel uitgevaardigd met betrekking tot de aanklacht, de veroordeling of de straf.

De verzetsprocedure startte op 22 januari 2020. Nadat een van de rechters ziek was geworden, werd de zaak uitgesteld tot 31 maart 2020. De zaak ten gronde is nog niet gehoord. Zoals met veel lopende zaken in Suriname, werd het proces meerdere keren uitgesteld vanwege de coronapandemie. De ICJ stelt dat de gerechtelijke procedure moet verlopen met de nodige onpartijdigheid, onafhankelijkheid en eerlijkheid voor alle betrokken partijen, en dringt erop aan dat de beginselen van de rechtsstaat door iedereen worden gerespecteerd.

De ICJ  herinnert de autoriteiten aan de verplichting van de staat om te zorgen voor een eerlijk proces door een bekwaam, onafhankelijk en onpartijdig tribunaal zoals gegarandeerd door artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, waarbij Suriname partij is. De ICJ herinnert ook aan de verplichting om verantwoording af te leggen voor grove mensenrechtenschendingen, inclusief de buitengerechtelijke executies waarvan Desi Bouterse wordt beschuldigd.

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie