Het laatste nieuws uit Suriname

69% kiezers Paramaribo vindt dat Suriname achteruit is gegaan

Publicatie datum: 17-04-2019 | Bron: Suriname Herald

Dat blijkt uit een opiniepeiling die is uitgevoerd door het Instituut voor Kaderontwikkeling in Suriname (Nikos). Op de vraag wat het grootste probleem in het land is, kon men drie problemen noemen. Van de respondenten noemden 940 personen tenminste één probleem.

Samen werden 1899 problemen opgenoemd. Hiervan ging 36% over een economisch vraagstuk en het meest werden genoemd: 1. de koersontwikkeling (geldontwaarding) 2.

de stijgende prijzen van goederen en diensten 3. de financieel-economische crisis (en/of slecht beleid op dat gebied) 4. gebrek aan werkgelegenheid.

Ook het probleem van te veel leningen door de overheid werd vaker genoemd. Naast de vier grote issues waren er ook zaken die minder vaak genoemd werden zoals te lage salarissen of pensioenen, wat weer het gevolg is van de geldontwaarding en stijgende prijzen en te hoge belastingen. Ten aanzien van de belastingen noemde men vaak de rij- en voertuigenbelasting.

Hierover is ook een aparte vraag gesteld, waarbij men kon reageren op de uitspraak “De regering heeft gelijk om weer rij- en voertuigenbelasting te heffen”. Met deze uitspraak was 30% van de respondenten het eens, terwijl 62% het er niet mee eens was, terwijl 8% het moeilijk vond om er wat over te zeggen. Bezorgdheid over de werkgelegenheid betekent in feite dat men zich bezorgd maakt over de werkloosheid.

Aan elke respondent is de vraag gesteld of er iemand in het huis waar men woont naar werk zocht. Dat bleek bij 22% van de huizen het geval te zijn. Een aantal mensen noemden als economisch probleem het gebrek aan stimulering van ondernemerschap en productie of te weinig inkomsten uit de export.

Op dit gebied kon men reageren op de volgende uitspraak: “De export van rond hout moet direct gestopt worden”. Hier was 53% van de respondenten het mee eens, 28% was het er niet mee eens. De laatste groep respondenten vindt niet dat de export van rond hout gestopt hoeft te worden, terwijl 19% het moeilijk vond om er iets over te zeggen.

Het Nikos heeft in de periode van 29 maart tot en met 7 april een opiniepeiling onder 1000 burgers in Paramaribo gedaan.. . .

Publicatie datum: 17-04-2019 | Bron: Suriname Herald

Ga terug Ga naar artikel

Net Binnen

The Weather Network