Het laatste nieuws uit Suriname

21 minuutschoten als eerbetoon aan voorouders

Publicatie datum: 10-08-2018 | Bron: CFG Nieuws

Snelle Park aan de Laetitia Vriesdelaan afgevuurd. Het eerbetoon werd met het afvuren op de Dag der Inheemsen en 128 jaar Javaanse immigratie doorgetrokken naar niet enkel de voorouders van de Afro-Surinamers maar naar alle voorouders van de bevolkingsgroepen die gestreden hebben voor hun vrijheid en tegen de onderdrukking en die nu deel uitmaken van onze plurale natie. De voorzitter van de commissie, Henk Herrenberg, bedankte namens het volk voor het feit dat de defensieorganisatie het verzoek van de commissie heeft ingewilligd.

Majoor Ramautar die verantwoordelijk was voor deze operatie gaf aan dit verzoek aan de defensieorganisatie vol gaarne te hebben uitgevoerd. “We zijn in dienst van de gemeenschap en het leger is altijd bereid te ondersteunen waar het moet,” gaf hij aan. Woensdagavond organiseerde de commissie in theater Thalia in verband met de herdenking van 128 jaar Javaanse immigratie en Dag van de Inheemsen een podiumprogramma met een diversiteit aan optredens.

In zijn toespraak pleitte de commissievoorzitter nogmaals voor de vereeuwiging van de Grote 3, de politieke leiders van het eerste uur, namelijk Pengel, Lachmon en Soemita die aan de wieg hebben gestaan van onze “bromtji dyari”, de harmonieuze samenleving. De bestendiging van Johan Adolf Pengel en Jaggernath Lachmon heeft reeds gestalte gekregen in de twee standbeelden op het Onafhankelijkheidsplein. Nagegaan moet worden in welke vorm Iding Soemita een plaats krijgt op het plein: een standbeeld of een plaquette waarop zijn bijdrage aan deze natie wordt opgetekend..

Publicatie datum: 10-08-2018 | Bron: CFG Nieuws

Ga terug Ga naar artikel

Binnenland, Net Binnen