• zondag 16 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘Vraag en aanbod bepaalt de koers, niet een kunstmatige’

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

De overheid is bezig met het toepassen van een gecoördineerde controle op de valutahandel. Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van Financiën, het ministerie van Justitie en Politie, en de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit nadat de CBvS eerder had aangegeven, dat zij de wisselkoersen modelmatig vaststelt voor de gehele economie, op basis van macro-economische uitgangspunten. Het is echter te betreuren, dat na de aanpassing c.q. unificatie van de wisselkoersen op 22 september 2020, verschillende ondernemingen, dienstverleners en individuen, onverkort zijn doorgegaan met het illegaal verhandelen van vreemde valuta.

Winston Ramautarsing voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) om een reactie gevraagd, zegt dat de hele gemeenschap zich hieraan schuldig maakt. “Omdat niemand momenteel die kunstmatige 14,29 hanteert. Vraag en aanbod bepaalt de koers, niet de Centrale Bank in een aircokamer kunstmatig”, aldus Ramautarsing.

De regering had volgens Ramautarsing al vanaf de dag van haar aantreden, moeten afstappen van het systeem van verschillende koersen en één uniforme wisselkoers, moeten stimuleren.

Eén uniforme wisselkoers heeft voor de staatskas voordelen. Er worden bijvoorbeeld meer invoerrechten betaald door aanpassing van de douanekoers, die is gekoppeld aan de koers van de CBvS. Door de kunstmatig laag gehouden officiële CBvS koers los te laten, zal men zijn valuta weer naar de banken brengen. Importeurs zullen niet langer aangewezen zijn op de cambio’s of op de zwarte markt om hun dollars om te zetten in SRD’s, maar kunnen normaal bij de banken terecht. De Centrale bank heeft na lange tijd te hebben vastgehouden aan de achterhaalde wisselkoers van SRD 7,52 voor de banken – een ‘depreciatie’ doorgevoerd naar maximaal SRD 14. Maar de Cambiokoers en de zwarte markt ‘straatkoers’ ligt hoger. “Op straat is die al veel hoger dan SRD14 voor de dollar”, zegt de VES-voorman. Langer wachten met het verlaten van de nu geldende koers van CBvS van SRD 14,29 voor de US dollar heeft volgens hem geen zin. De regering doet daarmee niet alleen zichzelf te kort maar ook de gemeenschap en zeker het bedrijfsleven. Ramautarsing wijst er wel op dat met een uniforme wisselkoers alle producten en diensten die niet behoren tot het pakket van basisgoederen wel duurder zullen worden, maar dat wordt door de Staat verdiend aan invoerrechten.  Met de huidige verschillende koersen is het niet mogelijk een uniforme wisselkoers vast te stellen zodat de prijsverhogingen lager zullen zijn. Er zijn twee wisselkoerssystemen: vast en flexibel. Suriname had tot 2004 een vaste wisselkoers en is daarna overgegaan op een flexibele. “Bij een vaste wisselkoers bepaalt de regering of de Centrale Bank eenzijdig de wisselkoers; dus de waarde die de lokale munteenheid heeft ten opzichte van andere munteenheden. Devaluatie is het door de overheid eenzijdig verlagen van de waarde van de lokale munt ten opzichte van de US dollar.” De schijnbaar vaste koers van SRD 14,29 bepaald door de CBvS, klopt volgens de VES-voorman niet helemaal “Omdat we geen vast wisselkoers systeem hebben”. “Bij een flexibele wisselkoers wordt de waarde van de SRD bepaald door de vraag naar en het aanbod van vreemde valuta. “En dit heeft de VES al meerdere keren aangegeven.” Om zaken te kunnen doen, gaat men niet meer bij de banken maar bij de cambio’s of op de zwarte markt, waar de koers hoger is.

 Basisgoederen.

“De nieuwe koers zal geen invloed hebben op goederen die nu belastingvrij worden ingevoerd. De regering zal snel moeten handelen. Hoe langer gedraald wordt, hoe hoger de unificatie- koers zal worden.” De Centrale Bank heeft ook geen reserves om die koers te beïnvloeden.  Verder maakte de minister van Economische Zaken (EZ) bekend, dat er hard opgetreden zal worden tegen valutahandelaren, die in strijd handelen met de wetgeving en instructies van de Centrale Bank. De keiharde waarheid is dat die illegale valutahandelaren riskeren dat hun geld in beslag genomen wordt en dat zij in de gevangenis belanden. Ook de burger die een hoger dan de officiële koers ontvangt, wordt afgeschilderd als crimineel. Dat wil zeggen dat iedere Surinaamse burger die wisselt voor SRD 19 in plaats van het naar de bank brengen voor SRD 14, een misdrijf pleegt. Wetten die geen rekening houden met de economische werkelijkheid, zijn gedoemd om te worden overtreden, we zijn toch geen dief van de eigen portemonnee.

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie