booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

‘Geblacklist worden heeft dramatische economische gevolgen’

Publicatie datum: 17-07-2019 | Bron: Dagblad de West

July 16, 2019 | Gisteren werd het startsein gegeven van de National Risk Assessment (NRA), een proces waarbij de risico’s in verband met Anti-money Laundering en Combating the Financing of Ter-rorism (AML/CFT) worden geïdentificeerd. De risico’s zijn groot, aangezien in elk land waar een financieel systeem is en waar men grote bedragen in contanten betaalt, de kans op witwassen enorm is.

Een negatieve beoordeling van het rapport kan het land op een zwarte lijst doen belanden. Normaal doen landen twee jaar over het proces, Suriname wil het in 11 maanden afgerond hebben, in juli 2020. De NRA moet binnen deze elf maanden afgerond zijn, omdat Suriname wordt onderworpen aan een evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Suriname zal in het laatste kwartaal van 2020 door de CFATF worden geëvalueerd.

Vooruitlopend op deze evaluatie, dient ons land een NRA uit te voeren en de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren, te beoordelen en te begrijpen en vervolgens acties te ondernemen voor het terugdringen, eigenlijk vermijden, van de geïdentificeerde risico’s en kwetsbaarheden. Op basis van deze beoordeling, dient Suriname een op risico gebaseerde benadering (RBA: Risk-Based Approach) toe te passen om ervoor te zorgen dat maatregelen ter voorkoming of vermindering van witwassen en financiering van terrorisme (AML/CFT) in verhouding staan tot de risico’s.

Met de verscherpte toepassing van AML/CFT wet- en regelgeving, alsook de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname, zal nu een ieder die stortingen/overmakingen doet vanaf een bepaald bedrag, moeten aangeven wat de herkomst is van het geld. Men maakt daarbij een profielschets van de personen en instellingen die met de banken op directe, maar ook op indirecte wijze, zaken doen. Indien iemand met een bepaald inkomen systematisch zaken wil doen die ver boven dat inkomen uitschieten, dan moeten de banken dit aangeven bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transac-ties (MOT).

Roy Baidjnath Panday, voorzitter Nationale Anti-Money Laundering Com-missie, gaf aan dat een prominente bank in ons land in haar reclamespotjes aangeeft dat ‘stilstaan geen optie is’, zo ook is dit het geval bij het NRA-proces voor ons land. Verder gaf de procureur-generaal (PG) aan, dat Suriname achterloopt, maar wij kunnen ons voordeel halen uit deze achterstand door te leren uit vergelijkbare om-standigheden van andere lidstaten zoals Guyana, Trinidad en de Bahama’s die eens op een zwarte lijst hebben gestaan, maar door hard werken er weer vanaf zijn gekomen.

“Wij zullen in de aanpak moeten laten zien, dat wij in staat zijn om ML- en TF-dreigingen terug te kunnen dringen en moeten aantonen dat wij een robuust en goed AML/CFT regiem hebben. We moeten voorkomen dat we door inactiviteit geblacklist worden met dramatische gevolgen voor de economie”, aldus de procureur-ge-neraal. De NRA is gisteren van start gegaan met een workshop, waar cambiohouders, bankdirecteuren, juristen en verzekeraars aan deelnamen. door

Gladys Findlay

Publicatie datum: 17-07-2019 | Bron: Dagblad de West

Ga terug Ga naar artikel

booked.net

    

booked.net