• donderdag 30 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Contant valutawaarden boven 10.000 in- of uitvoeren verboden

| starnieuws | Door: Redactie

De fysieke in- en uitvoer van vreemde valutabedragen vanaf USD 10.000, of de tegenwaarde daarvan in andere convertibele valuta,, is verboden. Vergunningen voor de fysieke in- en uitvoer van meer dan USD 10.000 of de tegenwaarde daarvan in andere convertibele valuta zullen uitsluitend verleend worden aan de Centrale Bank van Suriname en de Deviezenbanken hier te lande. Deze bekendmaking komt
van de Deviezencommissie.
Surinaamse ingezetenen en Caricom Nationals, alsmede personen die niet-ingezetenen van de Republiek Suriname en geen Caricom Nationals zijn, mogen geen vreemde valuta, meer dan USD 10.000 of de tegenwaarde daarvan in andere convertibele valuta, fysiek in- of uitvoeren.De maatregelen zijn genomen bij de Algemene Beschikking no. 225 d.d. 31 augustus 2022 om het binnenlands- en grensoverschrijdend deviezenverkeer verder te ordenen in het kader van het bevorderen van de monetaire rust en stabiliteit. Het is dus niet mogelijk om aangifte te doen bij fysieke in- en uitvoer van vreemde valuta vanaf bovengenoemd bedrag. Fysieke in- en uitvoer van vreemde valuta tot USD 10.000 of de tegenwaarde daarvan in andere convertibele valuta is wel toegestaan. De Deviezencommissie benadrukt dat bij overtreding van deze wettelijke bepalingen, een gevangenisstraf kan worden opgelegd variërend van 4 tot 6 jaar.

| starnieuws | Door: Redactie