• dinsdag 15 June 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Commissies belast met uitvoering Biodiversiteitsverdrag en Bioveiligheidsprotocol

Datum: | Bron: gfcnieuws.com | Door: Redactie

GFC NIEUWSREDACTIE- Op het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) zijn virtueel twee commissies geïnstalleerd door minister Silvano Tjong-Ahin.

Het gaat om de Nationale Biodiversiteit Commissie (NBC) en de Interdepartementale Commissie Bioveiligheid (ICB).

Beide commissies zijn bedoeld om respectievelijk het Biodiversiteitsverdrag en het Bioveiligheidsprotocol effectief op nationaal niveau uit te voeren en staan onder voorzitterschap van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Bij het ondertekenen van het Biodiversiteitsverdrag in 1996 heeft Suriname zich gecommitteerd aan het voldoen van de verplichtingen die hierin zijn opgenomen.

Een daarvan is opstellen van beleid ten aanzien van beheer en behoud biodiversiteit.

In 2005 en vervolgens in 2013 zijn twee belangrijke documenten geformuleerd hiertoe, namelijk de Nationale Biodiversiteit Strategie en de Nationale Biodiversiteit Actie Plan.

Een van de eerste taken van de NBC zal zijn het updaten van deze documenten en het faciliteren van de implementatie daarvan.

In deze beleidsdocumenten is onder andere vervat het ondernemen van stappen voor het behoud en duurzaam gebruik van onze biologische hulpbronnen.

Ook staan stappen opgenomen voor gereguleerde toegang tot genetisch materiaal en geassocieerde traditionele kennis, met eerlijke en rechtvaardige verdeling van voordelen.

Daarnaast is er ook in vervat welke stappen moeten worden ondernomen tot kennisverwerving door onderzoek en monitoring, stappen tot capaciteitsopbouw, bewustwording, samenwerking op nationaal en internationaal niveau en financiering hiervan.

Deze zullen bij de update verder worden uitgewerkt voor de komende periode.

De NBC bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, het Nationaal Instituut voor Ontwikkeling en Milieu (Nimos), de Suriname Conservation Foundation (SCF), het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), de Dienst ’s Lands Bosbeheer, Natuurbeheer, de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), de Nationale Zoölogische Collectie Suriname (NZCS), het Nationaal Herbarium van Suriname (NHS), het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos), de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) en de Samenwerkende organisatie van de Kwinti, Aluku, Matawai, Paamaka, Okanisi en Saamaka.

Het Bioveiligheidsprotocol, behorend bij het Biodiversiteitverdrag, heeft Suriname ondertekend in 2008 en sindsdien moeten de verplichtingen die hieronder vallen ook worden nageleefd.

De ICB zal daartoe een grote schakel zijn. Hierin zijn de belangrijkste organisaties vertegenwoordigd, die tot taak hebben verschillende aspecten ten aanzien van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de mogelijke negatieve gevolgen van producten van moderne Biotechnologie te bewerkstelligen.

Er moet onder andere een analyse worden gedaan over de stand van zaken ten aanzien van de implementatie en de concrete stappen die moeten worden genomen om hieraan invulling te geven.

In de ICB hebben zitting deskundigen van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), het Nationaal Instituut voor Ontwikkeling en Milieu (Nimos), het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), het Anne van Dijk Rijst Onderzoekcentrum Nickerie (ADRON), het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, het Surinaams Standaarden Bureau (SBB), het ministerie van Volksgezondheid, de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos).

Datum: | Bron: gfcnieuws.com | Door: Redactie