• maandag 21 June 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Commissie doet onderzoek naar concessieuitgifte minister Pokie

Datum: | Bron: De Ware Tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO - Een door president Chandrikapersad Santokhi aangestelde commissie zal onderzoek doen naar mogelijk controversiële uitgifte van concessies door minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer (GB). Deze speciale onderzoekscommissie wordt geleid door advocaat Anenda Veldman en bestaat verder uit de juristen Fariza Blokland en Preshant Baldew. Dat maakt de regering via een persbericht van de Communicatiedienst Suriname bekend.

Al enkele dagen doen geluiden de ronde dat de bewindsvrouw onrechtmatig concessies heeft uitgegeven in Sipaliwini en dat de leiding van haar partij, Abop, haar daarom niet meer in de regering wil hebben. In een spraakbericht via WhatsApp zegt Pokie niets gedaan te hebben dat buiten haar ministeriële bevoegdheden valt. Overigens, de president hangt de kwestie-Pokie aan de kapstok van "periodieke evaluatie van uitgevoerd en nog uit te voeren beleid" door het regeerteam en de prestaties van de individuele ministers en hun departementen.

"In de achter ons liggende periode zijn wij als regering en als samenleving geconfronteerd geworden met diverse informatie en berichtgeving aangaande het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer  en de respectievelijke minister van GB. Als leiding van het land hebben de president en de vicepresident zich omstandig laten informeren door interne en externe belanghebbenden en deskundigen deze materie rakende", aldus het persbericht.

Verder wordt aangegeven dat op basis van deze consultaties de regeringsleiding afgelopen woensdag heeft besloten de speciale onderzoekscommissie in te stellen om na te gaan of er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. De commissie zal de president zo spoedig mogelijk daarna een rapport presenteren. Hangende het onderzoek is de minister van GB gevraagd om verlof op te nemen gedurende de onderzoeksperiode. Eerder werd in de media bekend dat met Pokie reeds is afgesproken dat ze tot 16 juli aanstaande in functie blijft als minister. Dan is zij precies een jaar in functie.

Door een advocaat die uit collegialiteit naar Veldman toe anoniem wenst te blijven worden vraagtekens geplaatst bij haar aanstelling als voorzitter van het speciaal onderzoeksteam. Hij voert aan dat Veldman president van de raad van toezicht bij het MI-Glis is en dus ondergeschikt aan minister Pokie is. "Hoe kan iemand die in een rechtstreekse gezagsrelatie onder een minister valt, die minister onderzoeken? Te meer nu het gevoerd beleid dat onderzocht wordt, onderdeel was van het beleid waar de voorzitter van de raad van toezicht bij MI-Glis toezicht op behoort te houden", zegt de advocaat.

Hij voegt eraan toe dat de verwevenheid van de relaties ook blijkt uit de aanwezigheid, van de bewindsvrouw, als vertegenwoordiger, bij de installatie van de raad van toezicht door de president. "Nog los gezien van het feit, dat het gepast zou zijn, dat wanneer binnen de uitvoerende macht misstanden plaatshebben, de uitnodiging uit zou moeten gaan naar de wetgevende macht, om onderzoek in te stellen", voegt hij eraan toe. Het ware beter geweest aldus de jurist dat "met een echte constitutionele grondslag een oppositielid als voorzitter van de onderzoekscommissie was benoemd".

Als voorbeeld verwijst hij naar de Verenigde Staten van Amerika waar de jurist Ken Starr was aangesteld als voorzitter van een speciaal onderzoekscommissie die onderzoek moest doen naar leden van de regering-Clinton en president Bill Clinton zelf. Het valt volgens de advocaat niet te rijmen dat iemand onder wiens toezicht een deel van datgene wat verweten wordt zich te hebben voltrokken, onderzoek moet gaan doen, naar, onder meer diens eigen kwaliteit van toezicht.

Lees meer: Commissie doet onderzoek naar concessieuitgifte minister Pokie - DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/05/13/commissie-doet-onderzoek-naar-concessieuitgifte-minister-pokie/#ixzz6uuAIJATL

Datum: | Bron: De Ware Tijd | Door: Redactie