• donderdag 25 February 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

COMMENTAAR: Zorgverzekering

Datum: | Bron: De Ware Tijd | Door: Redactie

COMMENTAAR: Zorgverzekering

21/01/2021 12:00

 

DAT DE PREMIES voor de zorgverzekering flink omhoog zouden gaan, lag met de recente aanpassing van de wisselkoersen (en de verdere stijging op de zwarte markt) voor de hand en hoeft eigenlijk niemand te verbazen. Maar het percentage waarmee de premies omhoog gaan doet wel even schrikken. Mario Merhai, aankomend voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (Survam) noemt ten minste 65 procent, maar in werkelijkheid zullen de meeste verzekerden uitkomen op 100 procent of meer. Dat is voor veel mensen niet meer op te brengen, geeft ook Merhai toe.

Zoals al eerder op deze plaats is gezegd, zijn verzekeringmaatschappijen commerciële bedrijven die als enig doel hebben winst te behalen. Daar is niets mis mee. Maar er is altijd een spanningsveld met de betaalbaarheid van de zorg die zij in hun pakket aanbieden. Zolang de prijs redelijk is en de zorg afdoende, is er geen vuiltje aan de lucht en zal niemand klagen. Aan gezondheid hangt nu eenmaal een prijskaartje.

Maar nu rijzen de premies dusdanig de pan uit, dat het overgrote deel van de verzekerden in de problemen komt. De coronacrisis en de financiële rampspoed zijn daar debet aan. De kosten voor levensonderhoud zijn de afgelopen maanden meer dan verdubbeld en een premieverzwaring hakt er dus extra hard in. De verzekeraars kunnen daar weinig aan doen, die stijging is het gevolg van een overheidsmaatregel die bedoeld is om de economie weer gezond te maken.

De regering wist dat de devaluatie van de SRD verstrekkende gevolgen zou hebben voor de samenleving. Of ze ook rekening heeft gehouden dat de ziektekostenverzekering veel duurder zou worden, mag worden betwijfeld. Aan de andere kant: minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning komt uit het verzekeringswezen, dus je mag verwachten dat hij het had kunnen weten.

De regering had verzekerd dat de ergste klappen bij het herstel van de economie voor de burger zouden worden opgevangen. De vraag is hoe ze die tienduizenden mensen die geconfronteerd worden met een flinke premieverhoging, tegemoet zal komen. Dat is een must om te voorkomen dat binnenkort een groot deel van de bevolking onverzekerd rondloopt of noodgedwongen moet kiezen voor de Basiszorgverzekering van het Staatsziekenfonds. Los van het feit dat die verzekering onvoldoende zorg dekt, komen in dat geval de kosten ook voor rekening van de overheid. Dat zal een doemscenario zijn dat niet helpt om de overheidsuitgaven terug te dringen.

Enkele maanden geleden hebben de assurantiebedrijven, door bemiddeling van de regering, voor enkele beroepsgroepen in de sector, de vergoeding enigszins verhoogd met de afspraak dat na afloop van de interim-periode opnieuw zal worden onderhandeld. De premies zijn toen niet aangepast. Voor enkele van die tussentijdse aanpassingen is de periode al verstreken. We zijn benieuwd of de verzekeringsbedrijven bij het vaststellen van de premies voor 2021 mogelijk daarin al de tussentijdse (tijdelijke) verhoging hebben ingecalculeerd of dat er toch een nieuwe overlegronde, voor verdere verhoging van de tarieven aan de zorgverleners in voorbereiding is. We durven daaraan niet te denken!

  Tweet  Gerelateerde artikelenZorgpremies particulieren minstens 65 procent verhoogdOverheid houdt zich niet aan de eigen wettenCOMMENTAAR: Goodwill in de zorgRoep aanpassing Basiszorgwet wordt sterkerGeen beloning meer voor ondermaatse prestatie in de zorg Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

Datum: | Born: De Ware Tijd | Door: Redactie