• zondag 14 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

COMMENTAAR: Subjectsubsidie

| de ware tijd | Door: Redactie

NAARMATE DE SAMENLEVING het moeilijker krijgt vanwege kostenverhogende maatregelen van de regering en internationale ontwikkelingen zoals de brandstofprijs schijnt de regering eindelijk zover te zijn om subjectsubsidie te geven aan groepen in de samenleving die het zwaarst lijden onder de verhoging van de kosten van levensonderhoud.

Nadat de registratie voor elektriciteitssubsidie werd begonnen staat de regering in de startblokken om over te gaan op subjectsubsidie ten aanzien van brandstof. Decennialang hadden opeenvolgende regeringen de mond vol van te willen overstappen naar subjectsubsidie van onder andere nutsvoorzieningen als elektriciteit en water. Echter is het altijd bij lippendienst gebleven.

Ook nu is er geen studie gedaan naar wie echt gesubsidieerd zou moeten worden

Geen enkele regering heeft daartoe concrete stappen gezet. Een grondige studie naar wie daadwerkelijk subsidie nodig heeft is nooit gedaan. Steeds werden brandjes geblust door bij tariefsverhogingen te schuiven met belastingschijven om koopkrachtverlies enigszins te compenseren. Ook nu is er geen studie gedaan naar wie echt gesubsidieerd zou moeten worden.

Volgens geluiden uit de samenleving is de registratie van huishoudens die in aanmerking willen komen voor elektriciteitssubsidie een lijdensweg. De zaak is kennelijk zo ingewikkeld dat met name mensen die niet overweg kunnen met internet en ICT daar problemen mee hebben.

De registratie voor de brandstofsubsidie, de Oli Moni, zal ook via een speciaal daarvoor opgezette website gebeuren. Nu al is vastgesteld dat eigenaars van voertuigen in de P4-categorie zullen worden uitgesloten, omdat het zogenoemde luxeauto’s betreft. In hoeverre uitsluiting op basis van de voertuigcategorie gerechtvaardigd is, is nogal twijfelachtig.

Iemand zou bijvoorbeeld tien tot 15 jaar geleden diens P4-auto kunnen hebben gekocht, maar vanwege de verslechtering van de economische situatie heeft diens salaris geen gelijke tred gehouden met de ontwaarding van de Surinaamse munt. Zo iemand is anno 2022 wel eigenaar van een bak van een auto in de P4-categorie die misschien 20 jaar oud is, maar heeft een salaris dat nauwelijks genoeg is om in de basisbehoeften te voorzien.

Door simpelweg de categorie P4-auto’s uit te sluiten wordt zo een burger die gelet op diens inkomen wel zou voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor Oli Moni uitgesloten. Is dat wel rechtvaardig?

Aangezien het nieuwe brandstofsubsidiesysteem in de testfase verkeert zou het goed zijn dat de autoriteiten zodanige criteria stellen die alle burgers de subsidie behoeven ook daadwerkelijk daarvan kunnen profiteren. Er zal in het systeem ruimte moeten zijn om aanvragen van geval tot geval te bekijken. Bij een rigide systeem is niemand gebaat.

| de ware tijd | Door: Redactie