• zaterdag 23 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

COMMENTAAR Prijzen in winkels

Datum: | Bron: de ware tijd | Door: Redactie

Voorlezen

COMMENTAAR Prijzen in winkels

15/09/2021 12:00

 

HET IS ZEER de vraag of er reden bestaat voor een hoerastemming na de mededeling van de president over de tussentijdse oplossing tussen de regering en de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) over koopkrachtversterking. Er komt nog deze week een overlegorgaan van regering, werkgevers en vakbeweging.

Het door de president aangekondigde tripartiet overlegorgaan moet snel aan de slag voor duidelijkheid in fundamentele vraagstukken van de werkende klasse. Maar daarbij mag ook het belang van de werkgevers niet uit het oog verloren worden. Een sociaal akkoord geeft zekerheid en wordt geacht rust te brengen aan het arbeidersfront.

Minister Albert Ramdin heeft, als voorzitter van het clusterteam van ministers dat overleg met Ravaksur voert, gezegd dat de tussentijdse oplossing niet het meest tevreden gevoel geeft aan beide partijen. Op weg naar het gezond maken van de economie hoopt de regering wat meer te doen voor de samenleving.

De geschiedenis leert dat koopkrachtversterking niet duurzaam is, maar voor het moment verlichting brengt. De regering wil vooral mensen die het hardst zijn getroffen door de inflatie hoop geven door te verwijzen naar geld dat ze verwacht via leningen. De afhankelijkheid ten opzichte van de geldschieters gaat niet altijd vlot en brengt onzekerheden met zich mee. De president heeft toegegeven dat zijn belofte van een forse versterking van de koopkracht in februari niet is ingelost omdat geplande onderhandelingen met financiers niet zijn doorgegaan.

Hij heeft geprobeerd om met staatsgeld en door besparing kleine stapjes voorwaarts te doen. Het niet inlossen van beloftes voor lastenverlichting, die zowel tijdens de verkiezingscampagne als na aantreden van de regering zijn gedaan, is meer regel dan uitzondering. En dit blijft de regering achtervolgen in de vorm van afnemende geloofwaardigheid. Veel beloftes kunnen niet worden nagekomen door geldgebrek, maar er zijn ook maatregelen die geen of nauwelijks geld hoeven te kosten.

Eén daarvan is de controle van prijzen in bijvoorbeeld supermarkten, buurtwinkels, bakkerijen en slagerijen. De regering zou daarvoor toegeruste ambtenaren aan het werk moeten zetten om de facturering en alles daaromheen te controleren en op basis daarvan maximumprijzen vaststellen. Vervolgens zouden eerlijke ambtenaren van de Economische Controledienst op pad moeten voor fysieke controle. Met prijsstabilisatie zou de regering al een heel eind komen en zou het koopkrachtverlies enigszins kunnen worden gecompenseerd en op termijn zelfs kunnen worden verminderd.

  Tweet  Gerelateerde artikelenSRD 700 netto extra voor werkende klasseTarget consumptie importen breekpunt C-47Regering komt weer met koopkrachtversterkingRegering plaatst verhoging sociale uitkeringen in breder perspectiefVangnetsteun plus koopkrachtversterking oplopend tot SRD 2410 Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

    Datum: | Bron: de ware tijd | Door: Redactie