• maandag 29 November 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

COMMENTAAR: Opnieuw wilde occupatie

| de ware tijd | Door: Redactie

COMMENTAAR: Opnieuw wilde occupatie

22/10/2021 12:00

 

DE AFGELOPEN DAGEN hebben zich in Paramaribo Noord ongewenste ontwikkelingen voorgedaan. Woningen in een bouwproject geïnitieerd door de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), werden door personen illegaal bezet. Ook werden braakliggende terreinen in het project geoccupeerd, waarbij personen naamborden plaatsten op de door hen in bezit genomen percelen. Op sommige woningen schreven bezetters hun naam met verf.

Deze gebeurtenissen roepen herinneringen op aan de periode enkele decennia geleden toen woningen en percelen op het Sunny Pointproject massaal werden gekraakt en eigendomsterreinen te Rahimalbuiten en Witboiti illegaal bezet werden. Personen die in aanmerking waren gekomen voor de volkswoningen konden deze niet krijgen omdat ze door bezetters bedreigd werden met fysiek geweld en eigenaren van eigendomspercelen moesten rechtszaken aanspannen tegen illegale bezetters.

Opeenvolgende regeringen hebben ondanks talloze beloften geen afdoende oplossing kunnen vinden voor het occupatievraagstuk. Mensen die rechtmatig in aanmerking waren gekomen voor een woning moesten met lede ogen toezien hoe hun recht werd geschonden zonder dat ze enige bescherming kregen van de overheid. Het onrechtmatig handelen van burgers die zich niet aan wet en recht wensten te houden werd gedoogd door de overheid.

Opnieuw lijkt het erop dat mensen zijn aangezet om de woningen in Paramaribo-Noord te kraken. Het gaat niet om een enkeling. Mensen gingen bij bosjes alsof ze er naartoe gestuurd waren. Al bij de eerste geluiden en tekenen van wilde occupatie had de overheid kordaat moeten optreden tegen de illegale bezetters. Om onbekende redenen is dat niet gebeurd en zijn grotere groepen ertoe overgegaan huizen en percelen te bezetten. Op basis van de ervaringen uit het verleden zou het niet moeilijk moeten zijn om occupatie op het SPSB-project te voorkomen of aan te pakken.

Eenvoudige middelen zoals regelmatig surveillerende politieagenten of het opzetten van een tijdelijke militaire post ter plekke met constant patrouillerende militairen zouden al voldoende moeten zijn om onmiddellijk op te treden tegen personen die in het gebied niets te zoeken hebben.

Het is overigens nog niet te laat. De overheid dient onverwijld daadkrachtig op te treden en de occupenten zonder aanzien des persoons te verwijderen. Suriname is een geordende maatschappij waar wetten en regels gelden. Het gedogen van illegaliteit zoals wilde occupatie zorgt voor instabiliteit en onrust in de samenleving. Dat het vraagstuk in de coalitie- en regeringstop is besproken legt geen zoden aan de dijk. Er dient kordaat opgetreden te worden. Wat in het verleden is gebeurd mag zich niet herhalen.-.

  Tweet  Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

| de ware tijd | Door: Redactie