• dinsdag 27 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

COMMENTAAR: Hulpgeroep blijft onbeantwoord

| de ware tijd | Door: Redactie

DE SURINAAMSE WIELRENUNIE is de zoveelste sportorganisatie die roept om hulp van het directoraat Sport van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). De klacht van voorzitter Earl van Wilgen dat het departement vooral individuele sporters voortrekt is niet van nu. Opeenvolgende ministers en directeuren hebben zich hieraan schuldig gemaakt.

Opvallend is dat de meeste individuele sporters vanwege de maatschappelijke status van zichzelf of hun ouders veel connecties hebben met leidinggevenden van het overheidsorgaan. Zij bevinden zich dus in een bevoorrechte positie, wat niet eerlijk is ten opzichte van andere overige sporters of sportorganisaties.

Sportorganisaties bedelen om middelen voor het voorbereiden

of afvaardigen van selecties of sporters. Maar zij vinden geen of weinig steun bij de overheid

Sportorganisaties bedelen om middelen voor het voorbereiden of afvaardigen van selecties of sporters. Maar zij vinden geen of weinig steun bij de overheid, terwijl zij de enigen zijn die Suriname momenteel positief op de kaart zetten. Voorbeeld is de bodybuildingdelegatie die Suriname onlangs op Barbados vertegenwoordigde. Maar liefst drie hoofdprijzen en twee runners-upplaatsen. De prestatie kon volgens voorzitter Earnie Eenig van de Surinaamse Bodybuilding en Weightliftingbond beter zijn, maar vanwege geldgebrek kon zeker één atleet, die veel kans zou maken, niet mee.

In de voorbije jaren zijn er zoveel projecten opgestart waarvan sommige niet zijn afgemaakt. Het is alsof directeuren en onderdirecteuren langs elkaar heen werken, waardoor resultaat uitblijft. Met het aanstellen van Gordon Touw Ngie Tjouw als directeur Sportzaken was er vanwege zijn sportachtergrond hoop op een betere toekomst. Maar ook hier bleek hoop uitgestelde teleurstelling.

De hoop dat de jongere generatie het beter en vooral transparanter zou doen is ijdel gebleken, ook als het gaat om de relatie met sportjournalisten. Opvallend is dat (sommige) media of journalisten niet meer worden uitgenodigd door ROS. In de meeste gevallen komt er pas na een activiteit een persbericht van de voorlichtingsdienst. Waarschijnlijk om net als bij de oude garde kritische vragen te ontwijken.

Opnieuw wijzen wij in ons sportcommentaar op de noodzaak van mentaliteits- en houdingsverandering. De jonge generatie moet niet bang zijn voor uitdagingen en confrontaties. Fouten zullen altijd worden gemaakt, maar daar kan men alleen beter van worden. Advies aan de leidinggevenden is om beleid te maken en waar nodig moet de knowhow ingekocht worden. Wees niet bang om ook advies te vragen. Sporters, sportorganisaties en sportinstituten zullen er alleen maar beter van worden. En dat moet – zoals trouwens al vaker aangehaald – het uiteindelijke doel zijn.

| de ware tijd | Door: Redactie