• zondag 27 November 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

COMMENTAAR: Hartpatiënten in onzekerheid

| de ware tijd | Door: Redactie

HET IS NIET de eerste keer dat hartchirurg Pieter Voigt de noodklok binnen  betrekkelijk korte tijd heeft geluid over problemen op zijn vakgebied en de negatieve gevolgen die daaruit voortvloeien. Onderzoek heeft uitgewezen dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één zijn in Suriname.

Overigens, dit laatste geldt voor veel meer landen, maar in Suriname kunnen de  gevolgen desastreus zijn omdat hoe langer hoe meer duidelijk wordt dat met passen en meten betrokkenen de gewenste zorg krijgen. De situatie is nu zodanig dat de zorg aan deze groep niet (lang) meer is gegarandeerd.

“De regering moet zich er rekenschap van geven dat een

mensenleven niet in geld is uit te drukken”

Het verhaal dat de gezondheidszorg in het land op sterven na dood is, lijkt een gebed zonder einde.  Voortdurend wijzen groepen die in de gezondheidszorg werken er op dat de rek eruit is. De regering wekt ook niet bepaald de indruk de situatie serieus aan te pakken. Vaak geldt de dooddoener ‘dat eraan wordt gewerkt samen met de ziekenhuizen’.

Personeel dat in de zorg werkt, met name in overheidsziekenhuizen, voelt zich tekort gedaan en kiest vaak de weg van de minste weerstand ‘in beraad gaan’ wat niets anders is dan staken. Voor actievoeren, druk zetten, kan enig begrip worden opgebracht, omdat het veelal gaat om afspraken die niet worden nageleefd. Soms wordt de rechter er bij gehaald.

Zonder de rechtspraak te bespreken zou het wellicht heilzaam kunnen werken als de rechter de overheid er nadrukkelijk op wijst dat afspraken er zijn om te worden nagekomen. Mogelijk dat het gezah van de magistraat de werkgever eventueel ertoe zal  brengen om echt serieus zaken aan te pakken.

Het niet nakomen van afspraken lijkt zelfs binnen de raad van ministers tot spanningen te leiden. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft zich er vaak over beklaagd dat toegezegd geld door het ministerie van Financiën en Planning niet wordt vrijgemaakt of lang op zich laten wachten. Minister Amar Ramadin bevestigt dat alle disciplines in de zorg vergelijkbare problemen vertonen en dat hij kennis draagt van de zorgpunten.

Door tekortkomingen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zijn mensen, met name baby’s, overleden en als niet adequaat wordt ingegrepen zullen ook hartpatiënten bezwijken, omdat ze niet kunnen worden geholpen. De regering mag dat niet laten gebeuren en moet de 1,2 miljoen US dollar die jaarlijks nodig is voor de tweehonderd operaties op de één of andere manier opbrengen. Ze moet zich er rekenschap van geven dat een mensenleven niet in geld is uit te drukken.

Voorzitter Claudia Marica-Redan van de Nationale Ziekenhuisraad en directeur van het AZP wijst met een beschuldigende vinger naar voorgaande regeringen die hebben verzuimd beleid te maken voor de voortgang van specialistische zorg. Ze moet beseffen dat de hulpzoekenden geen boodschap hebben aan het zoeken naar een zondebok.

Verantwoordelijken verwijzen continu naar het Herstelplan 2020-2022 dat wordt verheven tot een heilig document dat zaligmakend is, maar in de praktijk gaat het om prioriteiten die niet in aanmerking komen voor een voorrangsbehandeling.

Het water staat de gezondheidszorg al lang niet meer tot aan de lippen. De zorg is nu duidelijk aan het verdrinken door verkeerde prioriteiten. De regering is de enige die haar een reddingsboei kan gooien.

| de ware tijd | Door: Redactie