• dinsdag 07 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

COMMENTAAR: Gestapo-achtige acties onacceptabel

| de ware tijd | Door: Redactie

AL GERUIME TIJD zijn er indicaties dat het niet zo goed botert tussen de president en de vicepresident. Het is al een paar keer voorgekomen dat vicepresident Ronnie Brunswijk publiekelijk heeft aangegeven niet op de hoogte te zijn van belangrijke regeringsbesluiten, terwijl hij als tweede man in de regering en als voorzitter van de raad van ministers dat wel behoorde te weten.

Woensdag heeft de vicepresident ten overstaan van journalisten zijn ziel blootgelegd en in niet mis te verstane woorden aangegeven dat hij president Chandrikapersad Santokhi wantrouwt. Zodanig dat hij hem de rug niet meer toekeert

De opsporing ziet hij als

een politieke actie tegen zijn partijgenoot, omdat die de afgelopen maanden felle kritiek zou hebben geleverd op de president

Brunswijk zegt over informatie te beschikken dat de veiligheidsdiensten van de president en andere werkarmen van justitie al zijn gangen nagaan en hem zelfs achtervolgen. Hij waarschuwde dat dit eens verkeerd zou kunnen aflopen.

Ook zei de vicepresident de stellige overtuiging te hebben dat justitiële instituten worden ingezet om politieke personen, inclusief mensen in zijn nabijheid, uit te schakelen. Hij zou president Santokhi hebben gewaarschuwd dat dit gebeurt, maar de door hem geconstateerde zaken zouden gewoon zijn doorgegaan.

In één adem gaf Brunswijk ook aan te betwijfelen of zijn medebestuurslid van Abop, Joel ‘Bordo’ Martinus die door justitie gezocht wordt op verdenking van zeer ernstige strafbare feiten zoals moord, zich aan de genoemde feiten heeft schuldig gemaakt. De opsporing ziet hij als een politieke actie tegen zijn partijgenoot, omdat die de afgelopen maanden felle kritiek zou hebben geleverd op de president.

Frappant is dat terwijl de vicepresident aangeeft in de onschuld van Bordo te geloven, hij zijn partijgenoot niet oproept om zich bij justitie aan te melden, zodat deze zaak snel tot klaarheid wordt gebracht en zijn vermeende onschuld zal blijken. In ieder geval komen de uitlatingen van de vicepresident erop neer dat hij geen drupje vertrouwen heeft in de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie en de procureur-generaal.

Wanneer de tweede man in de regering, het instituut dat moet zorgen voor het garanderen van de rechtsstaat, geen vertrouwen heeft in het OM, hoe wordt verwacht dat de gewone burger dat wel heeft?

Dat de president enkele uren na de verregaande ontboezeming een gesprek had met de vicepresident en een verklaring werd uitgegeven waarmee de indruk wordt gewekt dat alles (weer) koek en ei is in de regeringstop, mag gerust als window-dressing gekwalificeerd worden.

Wanneer de president in de verklaring stelt dat de regering niet zal accepteren dat delen van de regering bedreigd of geïntimideerd worden en dat er de komende dagen gesprekken gevoerd zullen worden met diverse structuren en autoriteiten geeft aan dat er meer aan de hand is dan wordt toegegeven.

Indien er elementen in de veiligheidsdiensten en justitiële werkarmen zijn die zich bezighouden met de praktijken waar de vicepresident gewag van heeft gemaakt, moet dit met de meeste spoed en kordaat de kop worden ingedrukt. In een rechtsstaat als Suriname waar burgers, ook politieke personen, moeten kunnen vertrouwen op justitie, is het onacceptabel dat er Gestapo-achtige praktijken plaatsvinden.

| de ware tijd | Door: Redactie