• maandag 24 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

COMMENTAAR: ‘Geen geld’

| de ware tijd | Door: Redactie

COMMENTAAR: ‘Geen geld’

13/01/2022 12:00

 

DE VOORTDURENDE CORONAPANDEMIE laat overal in de wereld diepe sporen na. In veel rijke westerse landen wordt de bevolking zo goed als kwaad mogelijk gesteund door overheden om de ergste klappen van de crisis op te vangen. Salarissen van personeel in de particuliere sector worden deels betaald, waardoor bedrijven geen mensen op straat hoeven te zetten. En vaak wordt ook het omzetverlies van die bedrijven door lockdowns voor een belangrijk deel gecompenseerd.

Die landen hebben hele gezonde economieën en daarvoor de financiële ruimte om de bevolking door deze moeilijke tijden te loodsen. Andere landen, zoals Suriname, hebben dat niet en daar moeten inwoners het grotendeels maar zelf zien te redden. Gezien de huidige situatie waarin ons land zich bevindt, is dat begrijpelijk. Er kan immers moeilijk geld worden uitgegeven dat er niet is.

De regering heeft vorig jaar weliswaar wel geld uitgetrokken om de meest schrijnende gevallen (zowel particulieren als bedrijven) wat te helpen, maar naar verluidt is daarvan maar heel weinig terechtgekomen op de plaatsen waar ondersteuning het hardst nodig was. Ingewikkelde bureaucratische procedures stonden een eerlijke verdeling in de weg, waardoor menigeen met lege handen bleef.

Extra pijnlijk is dat de extra kosten voor een begrafenis van een coronaslachtoffer, waarvan door minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) werd beloofd dat per 1 juni maximaal SRD 10.000 door de regering zouden worden gedragen, tot nu toe ook nauwelijks zijn uitgekeerd. Nabestaanden die alle formulieren hebben ingevuld en wiens aanvraag is goedgekeurd, krijgen tot op de dag van vadaag van ambtenaren steeds weer te horen "er is geen geld". Dus los van het verdriet om het verlies van een geliefde, zijn honderden families ook nog geconfronteerd met de zorgen om de financiële perikelen omdat de regering haar beloften niet nakomt.

Het geldgebrek van de regering staat haaks op berichten van de president en ministers dat het dankzij 'prudent beleid' financieel weer de goede kant op gaat met het land, zeker nu het IMF over de brug is gekomen. In werkelijkheid zijn veel rekeningen echter niet betaald. De begrafeniskosten zijn niet het enige probleem van SoZaVo, de uitbetaling van de kinderbijslag over 2020 werd vorige maand ook van de ene op de andere dag gestopt, omdat er volgens medewerkers geen geld meer is. Terwijl duizenden ouders al vele maanden uitkijken naar de bijdrage die ze in ieder geval helpt om in deze dure tijden hun kroost te verzorgen.

Hoe het nu verder moet, weet niemand. De verantwoordelijke ministers zwijgen als het graf en ook vanuit de Communicatie Dienst Suriname blijft het stil. Maar misschien dat in het parlement vandaag, als er wordt vergaderd over de Covid-19-situatie in het land, duidelijkheid zal worden gegeven over in ieder geval de betaling van de bijdrage in de begrafeniskosten. De rouwende familieleden hebben daar recht op.

  Tweet  Gerelateerde artikelenRegering stopt met Covid-19-steunGeld Covid-19-fonds nu voor vaccinatie-activiteitenCovid-19-begrafenisbijstand: Wordt de in aanmerking voor je bepaald?Regeringsbijdrage Covid-19-uitvaart laat op zich wachtenZesde onlineregistratie Covid-19-steun Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

| de ware tijd | Door: Redactie