• vrijdag 30 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

COMMENTAAR: Eigen inspanning

| de ware tijd | Door: Redactie

PRESIDENT SANTOKHI VERTOEFT momenteel in New York, VS, waar hij de 77ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) heeft bijgewoond en ook deelneemt aan verschillende high-level meetings die in de marge van de AVVN worden gehouden. Het staatshoofd heeft ook bilaterale ontmoetingen gehad met internationale partners onder wie de premier van Canada en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.

Tijdens de meetings heeft president Santokhi ook gesproken over de klimaatproblemen die een grote uitdaging en zelfs dreiging vormen voor Suriname. Het staatshoofd vroeg tijdens de Alliance of Small Island States (AOSIS) Breakfast Event steun en aandacht voor Suriname. Hij informeerde

de aanwezigen dat de gehele kustzone waar ruim 80 procent van de bevolking woont en de meeste economische activiteiten plaatsvinden kwetsbaar is voor de stijgende zeespiegel. Verder worden door het binnendringen van zoutwater en landverlies vruchtbare landbouwgebieden aangetast, met economisch verlies tot gevolg, verlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Waar blijft de ordening van de kleinschalige goudsector waar garimpeiros en lokale gouddelvers gestadig meer en meer bos wegkappen op zoek naar goud en met hun kwik rivieren en kreken vervuilen?

Ook gemeenschappen in het achterland zijn de afgelopen maanden getroffen door overstromingen, waardoor deze gebieden zijn ontheemd. Deze calamiteiten brengen, aldus de president, risico’s met zich mee, verlies van cultureel erfgoed, inheemse of lokale kennis, culturele identiteit en niet te vergeten milieuverliezen. Hij gaf ook aan dat financiering voor verlies en schade van cruciaal belang is en de ontbrekende derde pijler is van klimaatfinanciering, mitigatie en adaptatie.

Hij riep de deelnemende landen op om tijdens de aanstaande klimaattop hun stem te laten horen en eensgezind te zijn als het gaat om het aanpakken van het probleem van het financiële mechanisme voor verlies en schade. Wanneer de president dit soort kwesties aanhaalt rijst de vraagt hoeveel Suriname zelf doet om de klimaatcrisis het hoofd te kunnen bieden of in ieder geval ervoor te zorgen dat de impact op het land minimaal is.

Waar is het regeringsbeleid ten aanzien van ruimtelijke ordening dat moet voorkomen dat het kustgebied verder onder druk komt door verkavelingsprojecten ten behoeve van bewoning, bebouwing en industriële activiteiten? Wat doet Suriname concreet om ervoor te zorgen dat de 93 procent bosbedekking in stand wordt gehouden? Waar blijft de ordening van de kleinschalige goudsector waar garimpeiros en lokale gouddelvers gestadig meer en meer bos wegkappen op zoek naar goud en met hun kwik rivieren en kreken vervuilen? Zijn alle skalians die rivier- en kreekbodems omwoelen en complete ecosystemen kapotmaken, verwijderd?

Wil Suriname meer of daadwerkelijke internationale hulp om de klimaatproblemen te helpen bestrijden zal het land zelf actiever moeten worden, zodat wapenfeiten gepresenteerd kunnen worden die zeker ertoe zullen bijdragen dat internationale partners een steentje zullen willen bijdragen aan de klimaatagenda van de regering, voor zoverre zij daadwerkelijk een dergelijke agenda al heeft voorbereid of klaar heeft. Prachtige speeches op internationale bijeenkomsten alleen zullen Suriname niet helpen bij het aanpakken van de klimaat- en milieuvraagstukken. Vooral de eigen inspanningen zullen maatgevend zijn.

| de ware tijd | Door: Redactie