• dinsdag 25 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

COMMENTAAR: Betrouwbaarheid testen

| de ware tijd | Door: Redactie

COMMENTAAR: Betrouwbaarheid testen

12/01/2022 12:00

 

NIET ALLE ANTIGEENTESTEN die verkrijgbaar zijn, zijn betrouwbaar, waarschuwt het ministerie van Volksgezondheid via de Communicatie Dienst Suriname. Aan importeurs en bedrijven draagt het ministerie op geen testen te importeren die niet op de aanbevolen lijst staan.

Een goed besluit, gezien de belangrijkheid van een betrouwbaar testresultaat voor de geteste persoon en de volksgezondheid. De overheid verleent vergunningen en importgoederen passeren de douane. Minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft tijdens een Covid journaal gezegd dat burgers niet voldoende beschermd zijn door de sommige mondkapjes die de meeste Surinamers dragen en dat een ander soort gebruikt moet worden om de veiligheid te garanderen. Wat een late ontdekking na bijkans twee jaar!

De vraag is of het mohana-beleid hierdoor aan kracht verliest. En kan hieruit de conclusie worden getrokken dat mogelijk door de onvoldoende betrouwbaarheid van het mondkapje besmettingen toch hebben plaatsgevonden? Ook nadere voorlichting over het gebruik van handgel is nodig. Wat is de samenstelling van ontsmettingsmiddelen die bij de ingang van winkels, kantoren en bedrijven staan? Internet staat bol van voor- en nadelen. Het lijkt ons dat van overheidswege hiervoor voorschriften komen. Een ander fenomeen is dat vrijwel nergens, zelfs in ziekenhuizen en poliklinieken met de sociale afstand rekening wordt gehouden.

Sinds de intrede van het Covid-19 virus wordt de samenleving overspoeld met informatie over Covid-19 in al zijn varianten en de betrouwbaarheid van vaccins. Het gaat van complottheorieën tot informatie vanuit de medische wereld. Dat de regering heeft nagelaten duidelijk voorlichting te geven heeft mede geleid tot twijfel, onzekerheid en verwarring.

Medisch specialisten wereldwijd vertelden vooral in de beginperiode van de pandemie dat men nog niet alles weet over het 'gedrag' van het virus en zijn varianten. Naarmate de tijd verstreek werd meer duidelijk, ook over de werking van vaccins. De eerste indrukken waren dat het virus beschermde tegen besmetting, maar later bleek dat, ondanks te zijn gevaccineerd, mensen toch ziek werden, maar vaak minder ernstig.

Dat men toch besmet kon raken ondanks te zijn gevaccineerd was koren op de molen van doemdenkers. Toch blijkt dat in veel landen veel meer mensen kiezen om zich te laten testen en voor vaccinatie, hoewel tegenstand blijft. Opvallend is dat mensen zich, vooral in Europa, verdringen om de boosterprik te halen. Deskundigen zeggen dat de booster een aanvulling is op voorgaande vaccinaties tegen Covid en dat men minder ernstig ziek wordt. Meerdere boosters worden daarom niet uitgesloten.

De aanvankelijke vrees voor omicron, de Afrikaanse variant van Covid, is getemperd. Hoewel zeer besmettelijk maakt deze variant mensen minder ziek. Dit leidt tot ontlasting van de intensieve zorg, maar de druk op de verpleegafdelingen voor Covid wordt wel groter.

  Tweet  Gerelateerde artikelenCovid-19: Opnieuw meer dan duizend besmettingenEnfield schenkt Volksgezondheid Covid-19-kunstwerkDagrecord van 1.009 Covid-19-besmettingenCovid-19: 924 besmettingenVolksgezondheid: 'Omicronvariant in Suriname' Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

| de ware tijd | Door: Redactie