• vrijdag 27 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

COLUMN: Zoveelste keer

| de ware tijd | Door: Redactie

SERIEUS!? / Ivan Cairo

President Santokhi heeft maandag voor de zoveelste keer de samenleving voorgehouden dat er maatregelen komen om verlichting te brengen in de financieel-economische duisternis waarin een groot deel van de bevolking momenteel verkeert. De sociaal-maatschappelijke ravage als gevolg van die financieel-economische puinhoop breidt zich als een olievlek uit in de samenleving.

Het is al de zoveelste keer dat een echt sociaal vangnet en subjectsubsidie wordt beloofd. Brandstofgebruikers wachten nu al twee maanden op Oli Moni. Met geen woord wordt gerept waarom deze subjectsubsidie die al voorbereid was voor invoering nog steeds geen realiteit is. Over transparantie van beleid en

bestuur gesproken.

“Alles wijst erop dat als er geen verandering komt het kookpunt zal worden bereikt, met alle gevolgen van dien”

Al maanden horen we dat de goudsector marktconforme prijzen voor brandstof moet betalen. Dat zou ook moeten resulteren tot indamming van brandstofsmokkel. De maatregelen om daar daadwerkelijk uitvoering aan te geven worden om nog onduidelijke redenen maar niet getroffen.

Intussen betaalt de totale samenleving het gelag vanwege de laksheid van de regering. Constant moet de samenleving aanhoren dat door de raad van ministers en de regeringsraad maatregel x, y of z is goedgekeurd, maar van verlichting is geen elk spoor te zien.

Commissie op platform wordt aangesteld om de wisselkoers onder bedwang te krijgen, maar die acties schijnen juist averechts te werken. Het is nu al eind november en over het resultaat van de heronderhandelingen met het IMF, om tot aanpassing van het herstelplan te komen, horen we nog geen concrete resultaten.

Intussen neemt de onrust in de samenleving toe en zijn de eerste brandjes al uitgebroken, terwijl het op sommige gebieden, zoals in het onderwijs, al begint te smeulen. Alles wijst erop dat als er geen verandering komt het kookpunt zal worden bereikt, met alle gevolgen van dien.

Bij de beantwoording van vragen van journalisten maandag waarom er nog steeds geen nieuwe minister van Financiën en Planning is benoemd, heeft de president aangegeven dat hij iemand zoekt die het vertrouwen kan herstellen. Daarmee heeft hij erkend dat het volk geen vertrouwen heeft in het financieel beleid van zijn regering. Hoe hij dat geschonden vertrouwen wil herstellen bleef in het luchtledige.

De aanstelling van een nieuwe minister alleen zal niet maken dat het vertrouwen terugkomt. In hoeverre de samenleving weer vertrouwen krijgt in de president en zijn regering zal afhangen van het succes van de te treffen maatregelen om de situatie in het land te verbeteren.

Je mag de meest integere of kundige persoon als minister van Financiën en Planning benoemen, maar zonder verlichting op de druk in de portemonnee van de burger zal die benoeming slechts een benoeming zijn. Niets meer en niets minder.

ivancairo@yahoo.com

| de ware tijd | Door: Redactie