• zondag 14 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

COLUMN: Sabaku

| de ware tijd | Door: Redactie

GANGA / Sharda Ganga

De protestacties zijn bekoeld. De president denkt misschien dat de bekoeling een rechtstreeks gevolg is van zijn handelen dat hij ongetwijfeld als superdaadkrachtig bestempelt. Wellicht geeft hij zichzelf schouderklopjes, daarbij geholpen door zijn trouwe paladijnen. (Ik zocht een synoniem voor pajongwaaier en stuitte op paladijn, een slaafse aanhanger.) Als je president bent hoef je je niet in bochten te wringen om je eigen schouder te bekloppen, daar heb je slaafse aanhangers voor.

Dik tevreden leunde hij achterover, en liet zijn halfbakken besluiten optekenen. Heel daadkrachtig klonk het, zo van dialoog hier, transparantie daar, corruptie aanpak overal. Heel bekend klonk het in mijn oren, zo uit de welbekende halfgaar bakkende oven van regering Santokhi-Brunswijk, gebaseerd op het manke receptenboek van regering DDB, zelfs tot en met dat vleugje FEP (Financieel Economisch Platform).

Geen doorverkoop, geen hypotheken, geen overschrijven op stichting X en stichting Y, helemaal niets.

The more things change, the more they stay the same, zei de Franse schrijver Jean-Baptiste Alphonse Karr ooit, maar hij zei het in het Frans. (Ik zocht een netter gezegde dan dat ene over nieuwe vliegen en oude mesthopen, omdat die vliegen niet echt nieuw zijn, maar ook omdat ik wat netter wilde overkomen).

Over elk van die zogenaamde besluiten valt veel te zeggen, evenals over wat eraan vooraf is gegaan. Maar ik focus me voor nu op slechts één van de vele dingen die zijn beloofd. En dat is dat er een pauze van zes maanden is ingelast op de percelen van het Sabakuproject dat er in die tijd niets gedaan mag worden met de percelen. Geen doorverkoop, geen hypotheken, geen overschrijven op stichting X en stichting Y, helemaal niets. Presidentiële commissie nummer 4782 zal nu gaan kijken of de uitgifte van de percelen ‘in bestuursrechtelijke, procedurele en administratieve zin’ correct is geweest.

Ik wilde daar graag een belangrijk criterium aan toevoegen, en dat is het criterium, het principe van rechtvaardigheid. Niet alleen de rechtmatigheid, of zaken volgens de regels zijn gegaan, moet de leidraad zijn bij het nemen van dit soort besluiten en toewijzigingen, maar het principe van rechtvaardigheid. Dat betekent: heb je al een stuk grond toegewezen gekregen, dan sluit je aan achter in de rij.

Heb je al lappen grond geërfd, dan sluit je aan achter in de rij. Verdien je meer dan genoeg om je eigen broek of rok op te houden en voor jezelf te zorgen en je eigen lapje te kopen – ga mooi achterop staan. Ja, maar ik heb volgens de regels aangevraagd, zegt u nu, ja u, die al voldoende gezegend bent met een riant salaris, onkostenvergoedingen, tien percelen en wat dies meer zijn. Zoals ik al aangaf: rechtmatigheid is niet dat hele ding – zonder rechtvaardigheid zijn we nergens.

Dat betekent dat er dringend nieuwe toetsingscriteria worden gemaakt. Dat de oudste aanvragen als eerste worden behandeld, waarbij de meest prangende gevallen hoger op de ladder komen. Dat politieke ambtsdragers gedurende hun zittingstermijn absoluut onder geen beding in aanmerking mogen komen voor grond.

We zijn commissie-moe in dit land, maar een onafhankelijke toetsings ‘commissie’, waar geen enkele politieke benoeming bij zit, lijkt me wel op haar plaats in geval van grondtoewijzing. Niet alleen dat, maar dat de criteria en toetsingsrapporten voor toewijzing openbaar zijn, zodat wij zelf kunnen lezen, of in elk geval kunnen opvragen (Wet openbaarheid van bestuur, pe yu de? Ombudsinstituut, pe yu de?) hoe aanvragen worden gescoord. En als we toch bezig zijn hiermee – laat het bij wet verboden worden dat politieke ambtsdragers grondpapieren uitreiken. Zodat grond niet langer een politieke gunst is.

Voor nu zoek ik mensen die in een commissie willen zitten om in de gaten te houden wat er over zes maanden gaat gebeuren met het Sabakuproject. En of Obed en al die andere coalitie-gerelateerde mensjes hun perceeltjes mogen houden. Als dat zo is, dan weten we dat rechtvaardigheid nog altijd niet in het coalitiewoordenboek is opgenomen, en wachten we rustig tot de volgende uitbarsting over evaluatie en dialoog enzo.

gangadwt@gmail.com

| de ware tijd | Door: Redactie