• donderdag 27 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Column: Influencers in de sport

| starnieuws | Door: Redactie

Foto: commbox.io

In de zich globaliserende wereld waar sociale media een wezenlijk deel van uitmaken, 'ontmoeten' we nogal vaak influencers. Een influencer is iemand die nadrukkelijk aanwezig is op Sociale media en veel mensen heeft die hem of haar 'volgen' (kijken/luisteren). Steeds meer bedrijven en organisaties maken gebruik van deze figuren om hun waar of boodschap aan de rest van de wereld te presenteren. Ja, door allerlei applicaties zijn boodschappen op het internet in realtime overal ter wereld te volgen. Technologie maakt het mogelijk dat iedereen die dat zou willen, op de hoogte kan blijven van de gedragingen van deze influencers. Ook in de sport heb je een aantal van deze gasten die miljoenen 'volgers' hebben. Op zich kan het geen kwaad om zo nu en dan iets mee te pikken van de vaardigheden van bepaalde sporters, hun manier van trainen en de offers die ze brengen. Het gevaar is echter dat deze sporters niet beseffen dat ze door het internet, 1x24 uur voor het voetlicht staan. Ook al 'posten' zij zelf niets, wordt wel elk handelen nauwlettend gevolgd en vastgelegd, zodat vaak meer dan ze lief is, op het internet prijkt.
Door hun populariteit komen ze helaas vaak weg met onbehoorlijk gedrag, waardoor de schade aan hun imago beperkt blijft. Echter moet de invloed van het onbehoorlijke gedrag op hun volgers en sportcollega's, niet worden onderschat. In de sport is het belangrijk dat de spelregels zonder aanzien des persoons, op elk individu onverkort worden toegepast. Gebeurt dat niet, dan krijg je een zien doen, laat doen gedrag, met alle gevolgen van dien. Het kan nimmer zo zijn dat een bekende voetballer ongestraft blijft bij verkeerd gedrag, maar een gemiddelde sporter bij soortgelijk gedrag, wel wordt gestraft. Scheidsrechters moeten paal en perk stellen aan onacceptabel gedrag, ongeacht wie de dader is.

De trend die zich de laatste tijd aan het ontwikkelen is, laat duidelijk zien dat bekende spelers vaak de grens van het toelaatbare opzoeken. Vooral voetballers die bepalend zijn voor hun club en land, schromen er niet voor om arbiters niet alleen tegen te spreken, maar hen openlijk te provoceren door hen fysiek te intimideren. Vaak zie je dat arbiters doen alsof ze het ongewenste gedrag niet opmerken en dan die openlijke provocatie voorbijzien. Wie het wel gezien hebben, zijn de miljoenen toeschouwers in het stadion, thuis voor de beeldbuis en de volgers op sociale media. Velen menen dit ongewenste gedrag te moeten overnemen, waardoor niet alleen de arbitrale leiding het steeds moeilijker krijgt, maar mensen met gezag in het algemeen. De wereldwijde trend van opstandigheid, zou hiervan het gevolg kunnen zijn. Het is de hoogste tijd dat de influencers erbij stilstaan dat hun gedrag op en buiten het veld -geheel in overeenstemming met de ruimere betekenis van de term 'influencer'-, van invloed is op miljoenen anderen en dus moeten proberen een opbouwende invloed te hebben door voorbeeldig te zijn.

De 'volgers' raad ik aan om niet blindelings alles van hun idolen over te nemen, maar slechts hetgeen positief is. De FIFA doet er goed aan om te onderzoeken waarom arbiters het onacceptabele gedrag niet bestraffen en maatregelen te nemen om de sport positief te houden, zodat gezinnen zonder een wrange nasmaak, ervan kunnen blijven genieten en kinderen geen verkeerde invloeden meekrijgen.

Mireille Hoepel

| starnieuws | Door: Redactie