• vrijdag 07 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Collectief ontslag SLM-personeel in voorbereiding

Datum: | Bron: gfcnieuws.com | Door: Redactie

GFC NIEUWSREDACTIE- De directie van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft dinsdag bekendgemaakt dat zal worden overgegaan tot collectief personeelsontslag.

Het personeel is hierover geïnformeerd en heeft de gelegenheid om vrijwillig ontslag te nemen. Medewerkers die in aanmerking willen komen voor een vrijwillig vertrek regeling hebben tot 14 mei de gelegenheid om dat schriftelijk kenbaar te maken.

In het traject tot gezondmaking van de SLM heeft deze gemeend om een vrijwillige vertrekregeling aan haar personeel aan te bieden. Deze regeling is opengesteld voor een ieder, echter zijn alle aanvragen van personeelsleden onder voorbehoud van goedkeuring van de SLM, meldt de PR-afdeling.

Enige tijd geleden werd reeds de VUT ( Vroegtijdige Uitdiensttreding ) geïntroduceerd. De VUT-regeling is van toepassing op medewerkers die 25 dienstjaren en de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben. Beide regelingen zijn onderdeel van het herstelplan welke Vision-23 genoemd wordt.

De SLM heeft een schuldenlast van US$ 100 miljoen. Om het hoofd boven water te houden tijdens de financiële crisis die de luchtvaartmaatschappij meemaakt, moeten er drastische maatregelen getroffen worden. Dit is nodig om de SLM van een faillissement te behoeden.

Personeelsleden kunnen afhankelijk van de dienstjaren een loonuitkering krijgen van 3 maanden tot een jaar. Voor die periode is ook de medische voorziening gegarandeerd. Verder kunnen medewerkers die reeds 55 jaar zijn, in aanmerking komen voor een vervroegd pensioen.

Datum: | Bron: gfcnieuws.com | Door: Redactie