• zondag 16 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

CLO keurt lijfelijke aanval vakbondsleider af

Datum: | Bron: gfcnieuws.com | Door: Redactie

GFC NIEUWSREDACTIE- De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) heeft met verontwaardiging notie genomen van de recente gebeurtenis, waarbij de vakbondsleider, Michael Salons, door een medewerker en of politieke functionaris is aangevallen.

Dit zou hebben plaatsgevonden toen betreffende vakbondsleider op werkbezoek was op het terrein van het ministerie van Openbare Werken Nickerie om leden aldaar toe te spreken.

“Dit voorval is een gruwel in het optiek van de CLO en kan onder geen enkel beding worden getolereerd.”

“Het is een ernstige aanval op de totale vakbeweging en een criminele daad jegens nationale wetten en ILO-conventies die ook in onze gecultiveerde samenleving gerespecteerd dienen te worden óók door politieke functionarissen,” zegt de CLO in een statement.

“Wij zijn van mening dat het gaat om een partijpolitieke aanval op een vakbondsleider die zijn werk wenst te doen. Langs deze weg roepen wij de totale samenleving op om de vakbeweging niet te mengen met partij politieke aangelegenheden.”

“Dit kan alleen maar leiden naar conflicten onder het unieke Surinaamse volk waar wij gelieflijk onder elkaar wonen. Meer nog kan het leiden tot een rassenstrijd, hetgeen de vakbeweging niet voorstaat.”

“Wij roepen de overheid op haar verantwoordelijkheid op te pakken en zwaar op te treden tegen dit soort van handelingen welke niet getolereerd kunnen worden.”

“Sterker nog daar de informatie ons heeft bereikt dat het hierbij gaat om een functionaris binnen een van onze staatsorganen, welke juist een voorbeeldfiguur zou moeten zijn,” aldus de CLO.

Datum: | Bron: gfcnieuws.com | Door: Redactie