• donderdag 30 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

CBB-directeur doet aangifte tegen kwaadwilligen op Facebook

| waterkant | Door: Redactie

De Directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken Anastatia Kanapé-Pokie heeft op woensdag 22 juni aangifte gedaan tegen de personen die zich identificeren op Facebook met de volgende namen van Tania Wise, Melanie Rodriguez en Ron Chotka wegens smaad, smaadschrift, laster en belediging ambtenaar. Deze personen hebben op Facebook met hun posts op 16, 18 en 20 juni heel veel schade berokkend aan het imago van de directeur, haar personeel en de organisatie.

Kanapé-Pokie geeft aan dat de nieuwe leiding van het CBB sedert haar aantreden werkt aan de imago verbetering van het CBB. “Als directeur ben ik van mening dat wij al goed op weg zijn, omdat wij al stappen verder zijn van de plek waar we hebben overgenomen. We hebben onder andere gewerkt aan het trainen van de medewerkers op klantgerichtheid en projecten waarbij achterstanden ingelopen kunnen worden. Ook kijken we uit naar mogelijkheden voor electronische diensten oftewel e-diensten. Samen met DNA hebben we gewerkt aan wetten ter verbetering van onze dienstverlening zoals de wet van Aanvulling en Verbetering. Als directeur weet ik dat we zoveel als mogelijk zaken proberen te realiseren om het CBB tot een betere organisatie te maken. Daarom tolereer ik geen enkel gedrag dat onrechtmatig het CBB in het kwaad daglicht zet”.

Ten aanzien van de posts op Facebook door Tania Wise en Melanie Rodriguez waarbij de heren en dames van het CBB negatief worden besproken als zouden ze hebben uitgelopen voor hun partners, vind de directeur dat het imago van het CBB hierdoor enorm is geschaad. “Als mensen problemen hebben met hun partners, moeten die thuis worden opgelost, maar men moet niet de hele organisatie bij betrekken, ons belachelijk maken en in een kwaad daglicht plaatsen. Er zijn mensen die bij het CBB werken en hun partners lezen dit alles ook mee”.

De directeur zegt geen van de bovengenoemde gedragingen te hebben opgemerkt en ook geen rapportage ervan heeft ontvangen. Als deze zaken wel het geval zouden zijn en het storend is voor de werksfeer of dienstverlening, zouden wij als leiding natuurlijk optreden. “Vandaar dat ik aangifte heb gedaan tegen deze twee personen, omdat het een starfbaar feit is. Het valt onder de categorie smaad en laster, en ik heb graag dat de politie onderzoekt wie de mensen zijn die deze beschuldigingen doen en verder handelt conform het Wetboek van Strafrecht”.

Tegen de persoon die zich schuil houdt onder de naam Ron Chotka op Facebook heeft de directeur ook aangifte gedaan. “Al bijna achttien jaren werkzaam op het CBB, waaronder bijna twee jaren als directeur, zou in geen van de achttien jaren iemand mij kunnen aangeven dat ik diensten heb verleend en geld heb ontvangen ten eigen bate”.

De persoon van Ron Chotka heeft als reactie gegeven onder een bericht, geplaatst door Dagblad Suriname, dat de directeur in plaats van te werken aan de verbetering van de wachttijd van paspoorten ze geld zit te toucheren. “En dat accepteer ik absoluut niet. Niemand komt aan mijn goede naam en Ron Chotka zeker ook niet. Mijn goede naam houd ik hoog omdat ik een gelovige mens ben, een harde werker en iemand met principes. Ik vind dat de persoon van Ron Chotka gestraft moet worden. Als hij belangrijk wilt doen mag hij, maar je gaat het CBB niet gebruiken en zeker mij ook niet als directeur. Daarom heb ik aangifte gedaan, want het recht moet zegevieren”, aldus de directeur.

| waterkant | Door: Redactie