• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BvL/ALS willen scholen een week langer dichthouden

| suriname herald | Door: Redactie

De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) zijn er geen voorstander van dat de scholen op 7 januari normaal opengaan zoals het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft bekendgemaakt. Er wordt voorgesteld om een week daarna te beginnen, zegt bondsvoorzitter tevens VHP-assembleelid en voorzitter van de vaste commissie Onderwijs in De Nationale Assemblee, Reshma Mangre, aan Suriname Herald.

De reden daartoe is dat de COVID-19-situatie momenteel zorgwekkend is. Schooldirecteuren, ouders van leerlingen en leerkrachten zijn erg bezorgd over de situatie, deelt Mangre mee. De bezorgdheid is terecht, zegt ze. In een etmaal zijn 916 personen besmet met het coronavirus en de dag daarvoor was dit aantal gesteld op 820 besmettingen. “We kunnen niet hebben dat de schooldeuren nu opengaan”, zegt ze. De Nationale Assemblee heeft haar activiteiten on hold gezet vanwege het stijgende aantal besmettingen.

Volgens Mangre moet voorkomen worden dat er grote concentraties van mensen zijn. Wanneer kinderen op school besmetraken met het virus brengen zij dat mee naar huis. Ze komen daar niet alleen in contact met ouders, maar ook met grootouders waardoor het aantal besmettingen toeneemt, merkt Mangre op. Integendeel moet ernaar gestreefd worden om het aantal besmettingen te beteugelen.

De bondsvoorzitter benadrukt dat ze er geen voorstander van is om bij elke stijging van het aantal COVID-19-besmettingen de schooldeuren worden gesloten. Dit zorgt ervoor dat de kinderen steeds weer een achterstand oplopen. Echter wanneer blijkt dat de situatie zorgelijk is, moet wel overwogen worden om de scholen niet meteen open te laten gaan. “Ik zeg niet dat dat de schooldeuren gesloten moeten blijven. Ik zeg wel dat het op dit moment niet raadzaam is dat de scholen opengaan”, stelt Mangre.

Tegelijkertijd roept de bondsvoorzitter de gemeenschap op om zich te laten vaccineren, in het bijzonder de leerkrachten. De vaccinatiegraad onder de leerkrachten is heel erg gering, merkt ze op. De exacte data heeft zij niet, ondanks zij die heeft opgevraagd bij het ministerie.

| suriname herald | Door: Redactie