• dinsdag 27 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Budget voor reorganisatie SLM geraamd op USD 1,47 miljoen

| dagblad de west | Door: Redactie

De CEO van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Paul de Haan, werd gisteren in een spoedbijeenkomst met het personeel, gevraagd om opheldering te geven met betrekking tot de taken binnen het bedrijf die aan juridisch adviseur Prenobe Bissessur, zijn toebedeeld. De Haan gaf door middel van een presentatie, een toelichting op de kwesties die spelen binnen de SLM en die de afgelopen dagen in de media breed uitgemeten zijn. Er werden vragen gesteld betreffende Bissesur die tevens directeur is van de Deviezencommissie en adviseur van de president.  De overeenkomst die SLM is aangegaan met Bissesssur & Co, werd gisteren via

sociale media en WhatsApp verspreid en heeft voor enorme commotie gezorgd bij de bond en het personeel. Het contract en de bedragen die intussen zijn uitgelekt, zijn volgens de bond en het personeel onacceptabel. Uit het contract blijkt dat de noodlijdende SLM, het advocatenbureau een honorarium betaald van euro 355 per uur, naar Nederlandse maatstaven.  Volgens De Haan is het geld niet alleen voor Bissessur, maar voor het gehele advocatenbureau.

Diverse externe deskundigen

In een communiqué stelt Surinam Airways, dat zij zich momenteel in een transformatieproces bevindt en zich ervan bewust is, dat rust en vertrouwen essentieel zijn voor het welslagen daarvan. “Wij betreuren het dat interne aangelegenheden en bedrijfsdocumentatie steeds in een negatieve context in de media gebracht worden, nota bene in strijd met de gebruikelijke geheimhoudingsplicht.

De SLM heeft in een beginstadium gesprekken gevoerd met meerdere deskundige partijen waaronder ook advocatenkantoren, zowel nationaal als internationaal, voor het opstellen en voor de implementatie van een integraal reorganisatieplan. De opties voor SLM voor het inschakelen van een advocaat in Suriname zijn zeer beperkt, aangezien de meeste advocatenkantoren in Suriname die voldoende specialisatie in huis hebben, reeds zijn ingeschakeld door crediteuren. Het budget voor de diverse externe deskundigen betrokken bij de totale reorganisatie is geraamd op USD 1,47 miljoen. De tarieven van de externe deskundigen van het team dat betrokken is bij de reorganisatie van SLM, zijn in het (internationale) commerciële bedrijfsleven marktconform en gangbaar”, aldus de SLM. De directie van de luchtvaartmaatschappij stelt, dat bij het opgestelde organisatieplan, uitgangspunten van verschillende jurisdicties, waaronder Suriname, Nederland, de Verenigde Staten en Engeland, in acht worden genomen. Het team is volgens de directie ook continu in contact met buitenlandse advocaten van schuldeisers en diverse instanties en organisaties wereldwijd. “Zo is na lang onderhandelen met een grote Amerikaanse schuldeiser zijn vordering op SLM nagenoeg geheel kwijtgescholden, wat voor de SLM een voordeel van miljoenen heeft opgeleverd. Met andere schuldeisers wordt nog gesproken. Ondersteund door de ingeschakelde experts gaan directie en staf van de SLM onverwijld voort met het transformatieproces, dat de goedkeuring van de aandeelhouder draagt”, benadrukt de SLM.

Tot slot wordt gesteld, dat aan de aandeelhouder alle relevante documenten zijn verzonden, waar zij op een later moment op zullen ingaan. “De SLM is zich meer dan ooit bewust van het economische en het maatschappelijk belang bij het welslagen van onze missie.

Met meer reputatieschade bereiken we het beoogde doel niet. Enkel met de inzet van eenieder die het voortbestaan van dit bedrijf voor ogen heeft, kan onze nationale carrier weer op koers komen. De SLM verzekert hierbij de samenleving dat zij zeer verantwoord en zorgvuldig omgaat met de middelen die zij ter beschikking heeft. Het maken van kosten geschiedt uitsluitend waar dat leidt tot toegevoegde waarde voor de onderneming”, aldus de directie.

| dagblad de west | Door: Redactie