• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BTW-tip voor consumenten: Betaal alleen BTW indien de ondernemer beschikt over een BTW-certificaat

| de ware tijd | Door: Redactie

INGEZONDEN

Het is een feit, de veelbesproken wet Belasting over de toegevoegde waarde 2022 (BTW-wet) is met ingang van 1 januari 2023 van toepassing. De wet Omzetbelasting 1997 (OB) is niet meer van toepassing met ingang van deze datum.

Inmiddels verschijnen diverse bekendmakingen van bedrijven die mededelen dat BTW over hun producten en diensten moet worden berekend. Tot nu toe is de informatievoorziening met name gericht geweest op het bedrijfsleven.

Iedere ondernemer ontvangt na registratie een zogenoemd BTW-certificaat van de Belastingdienst. Op dit certificaat staan onder meer de naam van het bedrijf en het fiscaal identificatienummer vermeld

Om onnodige prijsopdrijving te voorkomen, is het

belangrijk om, niet alleen de ondernemer, maar ook de consument op de hoogte te stellen van de diverse aspecten rondom de BTW. Het is namelijk de consument die de BTW zal betalen als eindgebruiker van goederen en diensten.

Aangezien de BTW een nieuwe belasting is voor Suriname, wordt met dit schrijven geprobeerd de belangrijkste aspecten van de BTW, in dit stadium van implementatie, voor de consument op een rij te zetten.

BTW-tarief

In tegenstelling tot de OB (maximum tarief van 12 procent), bedraagt het algemeen BTW-tarief 10 procent. Dit tarief zal doorgaans van toepassing zijn bij leveringen van goederen, het verrichten van diensten en de invoer van goederen.

Naast het tarief van 10 procent, zijn onder voorwaarden een tarief van 0 procent, 5 procent, 25 procent of een vrijstelling van toepassing. Het tarief van 0 procent is onder meer van toepassing op in de wet genoemde basisgoederen, alsook andersoortige leveringen van goederen en diensten genoemd in de wet. Het tarief van 5 procent is onder meer van toepassing op de levering van benzine en dieselolie. Op de invoer van luxegoederen zal het tarief van 25 procent BTW worden geheven.

Voor de consument is het van belang om te weten dat ondernemers alleen BTW in rekening mogen brengen op hun goederen en diensten, indien zij geregistreerd zijn bij de Belastingdienst. Door deze registratie worden deze ondernemers BTW-plichtig. Iedere ondernemer die is geregistreerd bij de belastingdienst voor de BTW, is verplicht BTW in rekening te brengen.

BTW-certificaat

Iedere ondernemer ontvangt na registratie een zogenoemd BTW-certificaat van de Belastingdienst. Op dit certificaat staan onder meer de naam van het bedrijf en het fiscaal identificatienummer vermeld. De ondernemer is verplicht dit certificaat op een zichtbare plek in zijn bedrijf te hangen. Op die manier zijn de klanten ervan verzekerd dat het bedrijf BTW-plichtig is en dus ook BTW in rekening moet brengen.

Daarnaast worden op grond van de wet BTW factuureisen gesteld. Zo dienen alle facturen/kassabonnen, onder meer te zijn voorzien van:  het fiscaal identificatienummer van de ondernemer, per item de prijs exclusief BTW te worden vermeld, het toegestane BTW tarief, het verschuldigde bedrag van de BTW.

Let u dus erop dat bij iedere aankoop de ondernemer beschikt over een BTW-certificaat of een fiscaal identificatienummer en dat de facturen/kassabonnen aan de factuurvereisten voldoen. Indien een BTW-certificaat ontbreekt, bestaat de kans dat de ondernemer niet geregistreerd is voor de BTW en derhalve niet BTW-plichtig is. Deze ondernemer mag dan ook geen BTW in rekening brengen.

Farousha I. Rellum MSc. CTA

Fiscalist bij het fiscaal advieskantoor Rellum & Partners N.V

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

| de ware tijd | Door: Redactie