• maandag 15 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Brigadier van politie in vrijheid gesteld

| starnieuws | Door: Redactie

De brigadier van politie I.A. werkzaam te Nickerie, is in vrijheid gesteld. Hij was aangehouden op 12 juli 2022 vanwege het feit dat een dronken penitentiaire ambtenaar aangifte had gedaan van mishandeling tegen deze brigadier. Advocaat Derrick Veira bevestigt tegenover Starnieuws de vrijlating.

De aangever was dronken en heeft nabij een bar tenminste 2 burgers met zijn dienstwapen slagen op het hoofd toegebracht. Toen de politie de plek aandeed voor onderzoek had hij deze al verlaten. Nadien meldde hij zich op het station waarbij het onderzoek tegen hem reeds in volle gang was. Op het politiebureau is hij eerst vanwege zijn dronkenschap ontwapend en daarna ter ontnuchtering opgehouden in de wacht. Vanwege zijn dronkenschap ging hij danig te keer waardoor hij na talloze waarschuwingen in de boeien werd geslagen.

Na ontnuchtering werd hij voorgeleid bij een hulpofficier van justitie voor de gepleegde mishandeling, en ingesloten. Na drie dagen gaf hij aan dat hij mishandeld is geworden bij zijn aanhouding. Als gevolg van de geconstateerde letsels was besloten om de brigadier in verzekering te stellen. De raadslieden Veira en Vishal Rambharos hebben eerstens het verzoek gedaan om de brigadier vrij te krijgen op basis van artikel 54a van het Wetboek van Strafvordering. Dit werd afgewezen waarna er beroep werd aangetekend tegen de afwijzing. Vóór de behandeling van dit beroep werd de verdachte in vrijheid gesteld door het Openbaar Ministerie.

De rode draad bij het gevoerde verweer betreft het feit dat de aangever bij het gevecht met de burgers, verscheidene slagen heeft opgelopen en dat hij dus deze letsels in de schoenen van de politie tracht te schuiven. Ondersteuning wordt hierbij gevonden in het feit dat geen van de arrestanten noch politiemannen enige vorm van geweld of mishandeling hebben gezien of gemerkt op het politiebureau.

| starnieuws | Door: Redactie