• maandag 15 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Brigadier van politie in mishandelingszaak hoofd penitentiaire ambtenaar in vrijheid gesteld

| waterkant | Door: Redactie

De brigadier van politie I.A., werkzaam op politiebureau Corantijn in Nickerie, is op donderdag 4 augustus op verzoek van zijn advocaat Derrick Veira in vrijheid gesteld. De politieman was op 12 juli aangehouden en in verzekering gesteld, vanwege het feit dat het hoofd penitentiaire ambtenaar (pa), A.R. aangifte had gedaan tegen deze brigadier, die hem mishandeld zou hebben.

De aangever A.R. was volgens de brigadier dronken en heeft bij een bar tenminste twee burgers slagen op het hoofd met zijn dienstwapen toegebracht. Toen de politie de plek aandeed voor onderzoek had de pa deze al verlaten. Nadien meldde A.R. zich op het politiestation, waarbij het onderzoek tegen hem reeds in volle gang was.

Op het politiebureau is hij eerst vanwege zijn dronkenschap ontwapend en daarna werd hij ter ontnuchtering opgehouden in de wacht. Uit het onderzoek van de politie blijkt, dat de pa vanwege zijn dronkenschap vreselijk te keer ging, waarna hij ondanks waarschuwingen van de politie om zich rustig te houden in de boeien werd geslagen.

Na ontnuchtering, werd hij voorgeleid bij een hulpofficier van justitie wegens de gepleegde mishandeling. Hij was hiervoor ingesloten. Na drie dagen gaf de cipier aan, dat hij bij zijn aanhouding mishandeld is geworden. Als gevolg van het geconstateerde letsel was besloten om de brigadier in verzekering te stellen.

De raadslieden Veira en Vishal Rambharos hebben eerst het verzoek op basis van artikel 54a van het Wetboek van Strafvordering gedaan om de brigadier vrij te krijgen. Dit verzoek werd door de rechter- commissaris afgewezen, waarna de raadslieden beroep aantekenden tegen die afwijzing.

Vóór de behandeling van dit beroep, werd de verdachte door het Surinaamse Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. “De rode draad bij het gevoerd verweer betreft het feit, dat de aangever bij het gevecht met de burgers verscheidene slagen heeft opgelopen en dat hij dus deze verwondingen in de schoenen van de politie tracht te schuiven.

De ondersteuning wordt hierbij gevonden in het feit dat geen van de arrestanten noch de politiemannen enige vorm van geweld of mishandeling hebben gezien of gemerkt toen de pa op het politiebureau was. De brigadier mocht donderdag weer naar huis.

| waterkant | Door: Redactie