• zondag 03 July 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Breaking: Opnamestop bij 's Lands Hospitaal

| Starnieuws | Door: Redactie

De directie van 's Lands Hospitaal heeft vanmorgen besloten de opname van patiënten stop te zetten. Het is niet verantwoord om zieken op te nemen onder deze omstandigheden. De bond bij het ziekenhuis is in staking. Door onderbemensing kunnen de meeste afdelingen nauwelijks functioneren. 

"Omdat de veiligheid en continuïteit van de patiënten in 's Lands Hospitaal niet gegarandeerd zijn, geldt er een algehele opnamestop voor de reguliere zorgafdelingen. Ook de liggende patiënten zullen zoveel als mogelijk ontslagen of overgeplaatst worden", zegt medisch directeur Soenita Nannan Panday aan Starnieuws. Uitzondering zal hoogstens gemaakt kunnen worden voor zwangeren in barensnood en complicaties.
Behalve de afdelingen die dispensatie hebben verkregen op aangeven van de rechter, kunnen de ondersteunende afdelingen zoals het laboratorium, de apotheek en de transportdienst niet adequaat inspelen op de gevraagde zorg.
Hierdoor kan er niet voldaan worden de gehele keten aan zorgverlening die nodig is voor een opgenomen patiënt.
Nannan Panday zegt dat onder deze omstandigheden de directie het onverantwoord vindt om nog zieken op te nemen. Terwijl er naar oplossingen gezocht wordt, blijft de bond staken. Later op de dag moeten partijen weer naar de rechter. "Maar op dit moment is het niet mogelijk om zorg te bieden aan patiënten met te weinig personeel en niet functioneren van belangrijke ondersteunende afdelingen zoals het laboratorium en de apotheek", legt de medisch directeur uit.

| Starnieuws | Door: Redactie