• zondag 25 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BREAKING: Onderhandelingen met Oppenheimer-crediteuren 'mislukt'

Datum: | Bron: De Ware Tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO - De Crediteurencommissie die het gros van de Oppenheimer-obligatiehouders vertegenwoordigt en met de Surinaamse regering onderhandelt over herschikking van de schuld zegt dat ze het traject heeft ingezet om de pauze in betalingen die door Suriname was aangevraagd op te heffen. Dat maakte de commissie maandagmiddag bekend. Een meerderheid van de schuldeisers heeft het beëindigingsmechanisme in gang gezet op grond van het feit dat Suriname "heeft gefaald om te goeder trouw te onderhandelen over de voorwaarden van de schuldsanering", wordt gesteld.

Of de besprekingen nog vlot getrokken kunnen worden is vooralsnog onduidelijk. Een paar weken geleden waarschuwde president Santokhi dat gelet op de hardheid van de besprekingen rekening gehouden moest worden dat de bondholders niet akkoord zouden gaan met de schikkingsvoorstellen van Suriname. Aan Surinaamse zijde bestaat niet de indruk dat de onderhandelingen zijn vastgelopen. De "voorbarige" verklaring van de crediteurencommissie wordt juist als kwader trouw ervaren. De regering zal met een gepast antwoord komen.

Het Comité zegt de omvang van de fiscale en betalingsbalansproblemen die de regering van president Santokhi heeft geërfd van de vorige regering, alsook de inspanningen van de Surinaamse autoriteiten sinds eind 2020, die hebben geleid tot het sluiten van een technische overeenkomst met het IMF, te erkennen. "Na zorgvuldig beraad, ook met andere obligatiehouders, is het Comité echter van mening dat het proces dat Suriname en zijn adviseurs zijn aangegaan jegens obligatiehouders wezenlijk tekortschiet in de toezeggingen die Suriname heeft gedaan om de instemming van de obligatiehouders met de instemming van maart te bewerkstelligen."

Verder is het Comité van mening dat de presentatie die Suriname op 2 juni 2021 heeft gegeven geen afspiegeling is van Surinames economische vooruitzichten en de verbeterende betalingscapaciteit. Evenmin is de presentatie van begin deze maand consistent met de "zeer positieve presentaties die de afgelopen weken aan andere belanghebbenden zijn gehouden met betrekking tot de mooie economische toekomst van Suriname". Deze laatste visie wordt naar verluidt zowel door de commissie als door vele andere marktpartijen enthousiast gedeeld.

Daarentegen is het Comité van mening dat de meest recentelijk door Suriname gepresenteerde voorwaarden voor de herstructurering van zijn externe commerciële verplichtingen ver buiten de grenzen van onderhandelingen te goeder trouw vallen, en als zodanig het vermogen hebben aangetast om constructieve besprekingen voort te zetten over de schuldverlichting die nodig is de houdbaarheid van de overheidsschuld te herstellen.

Ondanks deze tegenslag herhaalt het Comité zijn wens om te goeder trouw samen te werken met Suriname om de uitvoering van economische en institutionele hervormingen te ondersteunen om de overgenomen chronische economische onevenwichtigheden aan te pakken en de houdbaarheid van de begroting en de schulden te versterken. "Zowel de omvang als de structuur van eventuele schuldverlichting van obligatiehouders moeten echter gebaseerd zijn op redelijke en plausibele economische veronderstellingen in overeenstemming met de heldere economische vooruitzichten die door de Surinaamse autoriteiten zijn geschetst", stellen de crediteuren.

Lees meer: BREAKING: Onderhandelingen met Oppenheimer-crediteuren 'mislukt' - DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/06/14/breaking-onderhandelingen-met-oppenheimer-crediteuren-mislukt/#ixzz6xpfnLFFl

Datum: | Bron: De Ware Tijd | Door: Redactie