• zondag 14 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BREAKING: Kiesregeling strijdig met Grondwet en internationale verdragen

| de ware tijd | Door: Redactie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Het Constitutioneel Hof (CHof) heeft tijdens een openbare zitting vrijdag de Kiesregeling niet-verbindend verklaard. Volgens het hof is de Kiesregeling in strijd met bepalingen in de Grondwet alsook bepalingen in het verdrag voor Burger- en Politieke Rechten, het VN Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Amerikaans Verdrag inzake de Rechten van de Mens.

De uitspraak van het CHof komt op verzoek van de jurist Serena Muntslag-Essed die het college had gevraagd de Kiesregeling te toetsen aan de voornoemde wetten en verdragen. CHof-voorzitter Gloria Stirling merkte op dat het hof niet bevoegd is een ander kiesstelsel voor te stellen, maar slechts de bevoegdheid heeft om een uitspraak te doen over het ingediende verzoek. Voorts gaf zij aan dat het besluit van het college onmiddellijk na de uitspraak van kracht is.

Er is geen nadere rechtshandeling vereist om het besluit in werking te stellen. In het proces om tot een beslissing te komen heeft het hof hearings gehouden onder rechtsgeleerden, bestuurskundigen, deskundigen op het gebied van verkiezingen, politieke partijen en is ook commentaar gevraagd van de president en de voorzitter van De Nationale Assemblee.

Later meer.

| de ware tijd | Door: Redactie