• vrijdag 27 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Breaking: Huidige zetelverdeling districten is van de baan

| starnieuws | Door: Redactie

Advocaat Serena Muntslag-Essed is ingenomen met het besluit van het Constitutioneel Hof (CHof) over de Kiesregeling. Op belangrijke punten moet de Kiesregeling worden aangepast. Zo is er op basis van het oordeel van het CHof geen zetelverdeling meer omdat deze in strijd is met de grondwet en internationale verdragen. Diverse belangrijke artikelen van de Kiesregeling zijn buiten werking vanaf nu, benadrukt Essed in gesprek met Starnieuws. 

Het is op basis van de toetsing door het CHof duidelijk naar voren gekomen dat de Kiesregeling niet de soevereine wil van het volk tot uiting brengt, zoals verankerd in artikel 55 van

de grondwet. De stem van de kiezers is niet gelijk. In de grondwet, artikel 8, is aangegeven dat er geen discriminatie mag zijn. Er is geen sprake van 'one person one vote'. 

Een van de oordelen van het CHof.

Essed voert aan dat nu de bal op de speelhelft van de wetgever ligt. Het is aan De Nationale Assemblee om te bepalen of de gehele Kiesregeling wordt aangepast of de artikelen die in strijd zijn met de grondwet en internationale verdragen.

"Al meer dan 30 jaar wordt door politici beloofd dat de Kiesregeling zou worden aangepast. Dat is niet gebeurd. Er was duidelijk behoefte aan het stellen van de rechtsvraag aan het Hof", merkt de advocaat op die succesvol het verzoek heeft gedaan voor toetsing.

| starnieuws | Door: Redactie