• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Breaking: ABOP schorst Belfort voor 6 weken

| suriname herald | Door: Redactie

Edward Belfort is voor zes weken geschorst door het bestuur van de ABOP. Binnen zes weken moet hij zijn verontschuldigingen aanbieden voor gedane uitspraken in de afgelopen periode. Dit moet hij via de kranten doen aan de partij en aan de ABOP-voorzitter.

Het besluit van deze vergadering krijgt hij schriftelijk opgestuurd. Indien Belfort, assembleelid voor de ABOP, dit weigert te doen dan komt de vergadering weer bijéén om verdere stappen te bepalen. Belfort heeft de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het congres over de schorsing. Belfort mag geen handelingen meer plegen namens de partij. Foto: Suriname Herald

Hij mag geen handelingen meer plegen namens de partij. Dat besluit is door achttien van 23 bestuursleden genomen. Op de vergadering waren negentien bestuursleden aanwezig waarvan één zich heeft onthouden van stemmen. De informatie deelt de woordvoerder van de partij, Humphrey Dundas na afloop van de bijeenkomst met Suriname Herald. Belfort was niet aanwezig, hoewel hij was uitgenodigd. Hij heeft ook niet afgemeld.

Dundas zegt dat de partij al geruime tijd bezig is met Belfort. "Hij kets alles af". Ook in familieverband is geprobeerd hem te bereiken. Een bestuurslid had royement geopperd, maar dat schrijven de statuten en huishoudelijk reglement niet voor.

Naomi Hoever

| suriname herald | Door: Redactie