• dinsdag 21 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Brandstofsubsidie wordt afgebouwd

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — De regering is van plan om de subsidie op brandstof af te bouwen, omdat die de staat heel veel kost. “De regering bekijkt mogelijkheden om deze subsidie heel voorzichtig af te bouwen”, bevestigt minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning tegenover de Communicatiedienst Suriname. Volgens de bewindsman zal de subsidie wel blijven voor de sociale groepen.

Raghoebarsing geeft aan dat de huidige dieselprijs bij lange na niet marktconform en zorgt voor een enorme druk op de financiën van de regering. Woensdag is er daarover breedvoerig gesproken in de regeringsraad onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi.

“Het loslaten van brandstofprijzen is

niet nieuw in ons land.”

Alle ministers zijn het erover eens dat er goede afstemming moet zijn en dat de opheffing van de subsidie geleidelijk aan moet plaatsvinden. De regering en de oliemaatschappijen beraden zich ook al geruime tijd daarover.

Overleg

Raghoebarsing geeft aan dat het geld beter kan worden besteed. “We zouden het kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld de onderwijs- of gezondheidssector.”

Hij zegt dat Santokhi al in november vorig jaar had laten doorschemeren dat de situatie onhoudbaar is voor de regering en dat er spoedig verandering daarin moet komen. Er zal wel eerst worden gepraat met alle actoren, zoals het bedrijfsleven, de vakbonden en de bus- en boothouders, voordat deze maatregelen worden genomen.

Raghoebarsing voegt eraan toe dat de regering de sociale maatregelen goed in orde wil hebben, voordat de officiële prijzen voor brandstof worden vastgesteld. “Het loslaten van brandstofprijzen is niet nieuw in ons land”, maakt hij duidelijk. De bewindsman verzekert dat de brandstofvoorziening gegarandeerd blijft.

| de ware tijd | Door: Redactie