• donderdag 30 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Brandstofschuld overheid bij oliemaatschappijen USD 70 miljoen

| dagblad suriname | Door: Redactie

De schuld van de overheid bij de oliemaatschappijen beloopt een bedrag van ruim USD 70 miljoen. Het gaat hier om de brandstofsubsidies om de prijs aan de pomp betaalbaar te houden voor de samenleving. Deze subsidieuitgaven zijn niet langer houdbaar voor de regering. De brandstofprijs zal  naar marktconform niveau gebracht worden. 

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning zei woensdag voor aanvang van de ministerraadsvergadering, dat de oliemaatschappijen aangeven niet meer uit te komen.  Zij dringen aan op marktconforme aanpassing van de brandstofprijs. Ze kunnen de brandstofsubsidies van de overheid niet langer meer voorschieten. De onstabiele wisselkoers speelt hen parten en

hun marges komen onder druk te staan.

Vorige week heeft de Financiën-minister nog gezegd, dat dat de regering mogelijkheden bekijkt om de brandstofsubsidie heel voorzichtig af te bouwen.

De huidige prijs van diesel is bij lange na nog niet marktconform en zorgt voor een enorme druk op de financiën van de overheid. De laatste aanpassing van de brandstofprijs dateert van 31 december. Daarop kwam nog 5% btw bij op een liter bij de pomp. Raghoebarsing zegt, dat de subsidie voor brandstof zal blijven bestaan voor de sociale groepen. Hij zegt ook, dat in de achterliggende periode de subsidies verkeerd zijn gegaan naar personen bij wie het niet terecht moet komen. De overstap wordt nu gemaakt van object- naar subjectsubsidies. 

Maandelijks kost het de overheid rond de SRD 400 miljoen om de prijs van brandstof aan de pomp te subsidiëren.

Op de overheidsbegroting nemen subsidies met een totaal bedrag van rond de SRD 4 miljard een grote hap van de overheidsuitgaven. Een tweede belangrijke component van de overheidsuitgaven bestaat uit aflossingen van leningen en rente. Alleen de rente van de Oppenheimer leningen kost de overheid maandelijks USD 6 miljoen. Een aanzienlijk deel wat de overheid verdient gaat naar aflossingen. Er wordt gewerkt aan een spoedige oplossing voor dit vraagstuk. 

In het kader van de inkomstenverhogende maatregelen, zegt de minister dat de regering bezig is ook andere mogelijkheden te bekijken. Belastingwetten zullen aangepast worden. Hij noemde onder meer de aanpassing van huurwaardebelasting en overvliegkosten. De tarieven zijn niet meer van deze tijd.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie