• donderdag 07 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Brandstofprijs wordt marktconform, volgende maand nog een verhoging

| dagblad suriname | Door: Redactie

De pompprijs van brandstof zal volgende maand nog een keer worden aangepast. De prijs zal dan op marktconform niveau zijn. Ingaande gisteren, maandag 6 februari, zijn de brandstofprijzen aangepast. GOw2 maakte gisteren bekend, dat unleaded nu SRD 31,05 kost en diesel SRD 28,49. Voorheen waren de prijzen respectievelijk SRD 27,89 en SRD 24,33.  De regering heeft besloten de brandstofsubsidies van maandelijks ruim SRD 350 miljoen alvast met ongeveer de helft terug te brengen. De volledige afbouw van de resterende brandstofsubsidies moet volgende maand een feit zijn. De brandstofprijs zal dan nog een keer omhoog gaan. 

De verwachting is dat de prijs

voor een liter unleaded rond de SRD 35 zal komen te liggen, en die voor diesel rond de SRD 33,50. De verhoging van de brandstofprijs staat volgens minister Stanley Raghoebarsing van Financiën niet op zichzelf, maar dat het onderdeel is van een set van maatregelen van de regering. Het kost de overheid jaarlijks rond de SRD 2 miljard om de prijs van brandstof te subsidiëren. De overheidsbegroting kan dat niet langer meer dragen. 

Een kernonderdeel van het IMF economisch hervormingsprogramma dat nu in uitvoering is, is het op orde brengen van de overheidsbegroting. De uitgaven moeten omlaag en de inkomsten moeten hoger. Het tekort op de begroting moet binnen de internationale norm worden gebracht.

Uitgaven en inkomsten overheid

Tijdens een gisteren gehouden persconferentie, zei de Financiën-minister dat op het vlak van uitgaven vermindering het beleid van de regering erp[ gericht is om de subsidieuitgaven drastisch te verlagen. Naast de brandstofsubsidies zijn de pijlen ook gericht op het afbouwen van de subsidies voor elektriciteit en gas. Jaarlijks kost het de overheid ruim SRD 3,2 miljard om EBS te subsidiëren voor stroom en gas. De subsidie voor gas alleen beloopt jaarlijks een bedrag van SRD 800 tot SRD 900 miljoen. De prijs van een 28 lbs gasbom is nu SRD 48,50, terwijl de reële prijs rond de SRD 535 ligt. De afbouw van de subsidies voor stroom en gas zullen ook gefaseerd plaatsvinden. De aanpassing van de prijs van gas is onvermijdelijk. 

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), die ook bij de persconferentie aanzat, zei met betrekking tot de EBS en de stroomtarieven, dat de regering nu met alle stakeholders zich buigt over de voorstellen en aanbevelingen van de EBS tarievencommissie. Volgens Financiën-minister Raghoebarsing staat vast dat ook de subsidie uitgaven voor stroom en gas afgebouwd zullen worden. De enorme bedragen die aan subsidies worden uitgegeven hadden beter besteed kunnen worden voor investeringen in onder meer het onderwijs en de gezondheidszorg. De subsidies kwamen bovendien ook terecht bij groepen in de samenleving voor wie het niet bestemd is, aldus de Financiën-minister. 

Voor wat betreft de verhoging van de overheidsinkomsten, zei de minister dat deze mede op aandrang van de vakbeweging niet gehaald zullen worden bij de loontrekkers. De ogen zijn gericht op de inkomsten bij de importheffingen door de douane. Jaarlijks wordt voor een bedrag van ruim 4 miljard aan ontheffingen verleend. Er wordt nu serieus gekeken om deze gelden binnen te halen. Als andere inkomsten verhogende maatregelen noemt de minister de aanpassing van grondhuur- en erfpachtbelastingen en de aanpassing van overvliegtarieven. Hiermee kan een bedrag van ongeveer SRD 1 miljard worden binnengehaald. 

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie