• vrijdag 07 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Boze KKF wijst op blunder bij afwikkeling New Surfin

Datum: | Bron: De Ware Tijd | Door: Redactie

Boze KKF wijst op blunder bij afwikkeling New Surfin

20/04/2021 15:43 - Van onze redactie

NDP'er Rabin Parmessar (l) vindt dat de soap rond de NV erger is geworden dan een bakbawinkri. VHP'er Asiskumar Gajadien (r) geeft toe dat Viren Ajodhia en de deskundigen niet hebben gedaan wat zou moeten. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) heeft in een brief aan parlementsvoorzitter Marinus Bee haar misnoegen geuit over beschuldigingen in het college als zou de kamer zaken over New Surfin niet hebben willen uitvoeren. Bee wordt aangegeven dat de KKF "nimmer de integriteit van het Handelsregister noch die van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te grabbel zal gooien en niet zal toestaan dat anderen dat doen".

Zowel president Chandrikapersad Santokhi als fractieleider Asiskumar Gajadien gaven tijdens de machtigingsvergadering voor oprichting van de Suriname National & Foreign Investment NV aan dat de KKF is aangeschreven over de nietigheid van New Surfin. Het duo sprak zijn verbazing uit dat de naamloze vennootschap nog steeds was ingeschreven. Echter, uit de brief van de KKF aan Bee blijkt dat oprichter Viren Ajodhia er door de kamer op is gewezen dat hij zich rechtstreeks moet wenden tot het Handelsregister, wat hij tot maandag niet had gedaan.

De kamer geeft aan dat op 15 maart een schrijven is ontvangen van Prenobe Bisessur die namens zijn cliënt Viren Ajodhia vraagt om doorhaling van de New Surfin uit het Handelsregister. Ingesloten was ook een door notaris Blom opgemaakte akte van nietigheid waarin is opgenomen dat een afschrift zal worden gestuurd aan de secretaris van de kamer, "alsmede de Handelsregistercommissie van de Kamer van Koophandel en Fabrieken met het verzoek om op basis van artikel 20 van de Handelsregisterwet over te gaan tot doorhaling van de inschrijving van de onterechte inschrijving van voormelde naamloze vennootschap".

De kamer reageerde op 26 maart door te schrijven dat men zich rechtsreeks tot het Handelsregister moest richten. Tijdens de assembleevergadering haalde Gajadien hetzelfde wetsartikel aan, aanvoerend dat het de kamer was die naliet te handelen. "Wij betreuren het dat ten zeerste dat het falen van de uitvoerders en deskundigen in de schoenen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt geschoven", schrijft de kamer.

Geconfronteerd met de brief geeft Gajadien toe dat Ajodhia en de deskundigen niet hebben gedaan wat zou moeten. Over zijn optreden in de assemblee zegt hij dat tijdens de vergadering hij op twee momenten navraag heeft gedaan over de kwestie en als antwoord kreeg dat het Handelsregister wel zou zijn aangeschreven. Pas aan het eind van de vergadering werd het hem duidelijk dat dit niet is gebeurd.

Rabin Parmessr, fractieleider van de NDP die tijdens de vergadering felle kritiek leverde, vraagt zich af waarom zoveel haast is gemaakt met de kwestie. Deze zaken hadden volgens hem voorkomen kunnen worden. Hij geeft aan dat ondanks de hulp van allerhande diasporadeskundigen men in een aantal basiszaken fouten heeft gemaakt. "Het is erger dan een bakbawinkri geworden", concludeert hij.

Parmessar geeft aan dat hij van meet af aan heeft aangegeven dat de zaak naar de Handelsregistercommissie moet en als die niet akkoord gaat de zaak bij de rechter moet. Het nettoresultaat is dat New Surfin nog steeds bestaat als gevolg van de arrogantie die de coalitie aan de dag legde.

Parmessar zegt dat aan de nieuwe naamloze vennootschap ook een behoorlijk aantal haken en ogen kleven. "Er zijn onvoldoende checks and balances. Zo is er geen publicatieverplichting waardoor wij niet zullen weten wat er in de tent gebeurt", redeneert de politicus.

  Tweet  Gerelateerde artikelenDossier strafrechtelijk onderzoek New Surfin niet beschikbaarCOMMENTAAR: Onderling wantrouwen coalitieDNA zet licht op groen voor investeringsvennootschapJogi sneert naar coalitiepartnersAbop eist meer zeggenschap overige coalitiepartners Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

Datum: | Bron: De Ware Tijd | Door: Redactie