• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bloemenhulde ter nagedachtenis slachtoffers 8 december 1982

| waterkant | Door: Redactie

De Stichting 8 december 1982 heeft woensdag een bloemenhulde gebracht bij het monument Bastion Veere – 8 december 1982. President Santokhi was ook aanwezig samen met enkele ministers namens de regering in bijzijn van de nabestaanden. Op deze plek werd 39 jaar geleden 15 critici van het toenmalige militair bewind zonder vorm van proces geëxecuteerd.

Deze helden brachten het ultieme offer in de strijd tegen dictatuur en mensenrechtenschendingen waar onze samenleving onder gebukt ging vanaf 25 februari 1980. Het monument is opgericht als blijvende herinnering aan deze slachtoffers.

“Onze vrijheid om hier vandaag te staan hebben wij mede aan hen te danken”, zei stichtingsvoorzitter Sunil Oemrawsingh.  Volgens hem streden de mannen voor democratie, recht en waarheid.

Aan het 8 december strafproces is nog lang geen eind. Er zijn nog de slachtingen van Moiwana (november 1986), Pokigron en langs de Tjongalanga pasie (1987). Zo zijn er tal van andere mensenrechtenschendingen geweest in Suriname tijdens de militaire dictatuur. Er moet volgens Oemrawsingh een serieuzer onderzoek komen door het Openbaar Ministerie om een einde te maken aan de straffeloosheid. “De strijd gaat voort”, aldus de voorzitter.

De stichting 8 december 1982 betuigt oprechte dankbaarheid aan de aanwezigen, het volk van Suriname en zij die in alle uithoeken van de wereld de campagne van deze 15 mannen hebben voortgezet. Een strijd voor her-democratisering, herstel van de rechtsstaat, onze vrijheid en bovenal vervolging en berechting van de daders.

Herdenkingen dienen niet alleen als herinnering aan het verleden, maar vooral om alertheid en bewustzijn te vergroten, zodat ernstige en gruwelijke schendingen van mensenrechten in de toekomst niet herhaald worden.

| waterkant | Door: Redactie