• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Blame game van de regering is gemeen

| de ware tijd | Door: Redactie

Teken van zwakte en slechte inborst

Op de lagere school zien wij kinderen uit schrik en angst snel de schuld – blame game – geven aan de ander om zo straf te ontlopen, althans dat denken ze. Ze draaien hun mati gewoon een loer om hun vege lijf te redden.

Volwassenen daarentegen geven snel de schuld – blame game – aan de ander als teken van zwakte en van slechte inborst en dat is best gemeen. Wij zien de VHP aan blame game doen. Waarom doet ze dat? Uit angst, schrik, zwakte, slechte inborst of allemaal? Ongeacht welke, gemeen is het zeker.

Aan

wie geven zij al drie jaar de schuld:

1.           De vorige regering

2.           De coalitiepartners met name Abop

3.           Critici: columnisten en social media

De vorige regering

De schuld aan de vorige regering met name over de schulden is opvallend want VHP wist van alles nog ruim vóór ze aantrad en kon dus tijdig kundig beleid daarop maken, iets wat ze ons beloofd had! Ze wist hoe groot de schulden waren ondanks de retoriek met steeds wisselende getallen over de schulden.

In een nog te publiceren artikel zal ik dit met getallen en tijdlijn aantonen, inclusief de weerlegging van de mythe dat de kasreserve was gestolen.

Maar voor de ongeduldige alvast een inkijk. Alle schulden waren geregistreerd bij het Bureau Staatsschuld en dat was en is openbaar.

De VHP kende alle begrotingen van meerdere jaren en dus kon ze patronen en ontwikkelingen zien in inkomsten en uitgaven en hiermee zou ze kunnen reconstrueren hoe de financiële huishouding van het land was.

Hun adviseurs, onder wie de ecofin commentator in diaspora die de hele tijd koketteert met zijn analyses, konden een reconstructie maken van de situatie, inclusief scenario’s met plus en min. De partij heeft toch zoveel professoren en deskundigen?

Bij het aantreden heeft de VHP er ruim honderd dagen over gedaan om een scan te maken wat de regering heeft aangetroffen, dus dan kan je als je kundig bent – ja met nadruk KUNDIG – met redelijke duidelijkheid de stand van de financiële huishouding vaststellen en oplossingen uitstippelen.

De VHP heeft nimmer aan land en volk duidelijk kunnen maken:

(a) wat hun beeld vóór aantreden was

(b) wat hun beeld na overname was

(c) wat het verschil is en wat hen heeft verrast. Dat is niet gebeurd! Hoezo KUNDIG kunnen besturen?

Ik wil de VHP’ers en hun leider adviseren om naar de film ‘Apollo 13’ – waargebeurd verhaal – te kijken en met name naar het moment (de scene) over “putting the square peg in the round hole” en waar Gene zegt “not on my watch”.

Daar zie je wat KUNDIGHEID en LEIDERSCHAP zijn. Er wordt niets aan niemand verweten, maar alle energie is erop gericht om creatief en slim een vierkant in een ronde cirkel te krijgen binnen weinig tijd en om de drie mannen in de ruimte te redden. In Suriname is het enige wat de VHP doet het volk vermoeien met schuld geven aan de vorige regering in plaats van creatief en slim met oplossingen te komen.

Coalitiepartner Abop

De VHP’ers en hun leider haasten regelmatig om te benadrukken dat ze in een coalitie zitten en daarmee de schuld – blame game – afwentelen op Abop, die volgens de VHP’ers het beleid dwarsbomen en niet meewerken. Was het niet Chandrikapersad Santokhi die ons allen had verteld: ‘eenheid van beleid, eenheid van bestuur en eenheid van leiderschap?’

Dus alles wat Abop doet is ook waar VHP achter staat; eenheid hè! Of is het slecht leiderschap van de president die zomaar wat zegt dat hij niet kan standhouden? Het lukt hem niet om eenheid in beleid, bestuur en leiderschap vorm te geven. Hoezo KUNDIG besturen?

Het bizarre is dat de VHP de schuld aan Abop – en in mindere mate NPS – geeft, terwijl de meeste missers, schandalen en wanbeleid van de VHP komen:

1.           Surfin, Nieuw Surfin-schandaal: VHP!

2.           HPSG-schandaal: VHP!

3.           Italiaanse miljardenschandaal: VHP!

4.           Visvergunningen-debacle met Guyana: VHP!

5.           Dubai-geld over de balk: VHP!

6.           Indiaas Bollywood-schandaal: VHP!

7.           Ambassade in Jeruzalem polarisatie: VHP!

8.           Diaspora kapitaal fata morgana: VHP!

9.           SLM-schandaal: VHP!

10.         Malversatie met kas ministerie van Financiën en Planning: op VHP-ministerie

11.         IMF-vertraging: VHP-ministerie

12.         Houtsmokkel (doofpot): VHP-president

13.         Haïtianen-smokkel (doofpot): VHP-minister

De lijst is veel langer maar dertien is een bijzonder getal, ongeluksgetal. Gezien bovenstaande is het bizar en bijzonder vreemd dat de VHP de schuld aan Abop geeft voor het falen. Is er sprake van schrik, zwakte, slechte inborst of gemeen of allemaal?

Critici: columnisten en social media

De VHP heeft in aanloop naar de verkiezingen alle media gebruikt, veel ondersteuning gehad van columnisten en van een leger van social media trollen. En ook in diaspora. Nu het niet lukt om KUNDIG te besturen, vlucht ze in een zwakte door critici in de media te verwijten, terwijl die critici niets anders doen dan gewoon licht werpen op wat in het donker wordt gehouden door de VHP.

Dit gedrag van de VHP-leider en president is zeker een teken van slecht leiderschap en gemeen gedrag. VHP heeft al zoveel media in Suriname en zelfs in Nederland aan haar zijde en nog raakt de president van slag door een beperkte groep die kritisch is.

Mijn advies aan de VHP is om goed beleid te maken, zodat er geen kritische opmerkingen komen. Slecht product en slechte service zijn niet te camoufleren, zeker niet in het digitale tijdperk waar consumenten snel reageren met reviews.

Dus VHP leer het, de wereld is veranderd. Jullie hebben op weg naar mei 2020 zelf de digitale geest uit de sociale media fles gehaald, dus leer er mee om te gaan. A tafra drai noemen ze dat. De schuld geven aan critici is een teken van angst, schrik, zwakte, slechte inborst of allemaal. Is zeker gemeen.

De VHP is al 75 jaar, is volwassen. Toon dan geen gedrag als kinderen op een lagere school, maar wees volwassen en werk KUNDIG aan slimme en creatieve oplossingen.-.

Hikmat Mahawat Khan

Noot: voorlopig is dit mijn laatste bijdrage in het openbaar in verband met de aankomende ramadan. Ik kies ervoor om me even met andere zaken bezig te houden. Ik wens iedereen alvast een gezegende ramadan, ramadan mubarak. Tot na de ramadan.

| de ware tijd | Door: Redactie