• zondag 03 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Black Friday en Afro (Surinaams) bewustzijn

| starnieuws | Door: Redactie

Een oproep om wakker te worden en te blijven! Menselijk gedag kan vreemd zijn. Dat maken wij dagelijks mee in het verkeer wanneer sommige automobilisten luidkeels, overmand door driftbuien en met gebalde vuisten als een klein kind je voertuig voorbij scheuren, omdat de ene automobilist zich netjes aan de verkeersregels houdt. Of hoe zit het met het verbijsterende gedrag van voetbalsupporters
(in de zogenaamde ‘beschaafde landen’,) die zich als losgeslagen wilde beesten gedragen en hele binnensteden vernielen, omdat hun club een finalewedstrijd verloor. Maar de ultieme vertoning van culturele gekheid is de zgn Zwarte Vrijdag. Het is niet te missen. De waanzinnige heftigheid; de hebzuchtige drang- ja, een letterlijk dringen - om materiële bezittingen te verkrijgen tegen korting? Wij zien de beelden op social media. Sommigen van ons reageren geschokt om toe te zien hoe rotzooi en waanzin de overhand krijgen wanneer een door adrenaline in bezit genomen tsunami van gebruikers alles op alles zet om hun begeerde koopjes te bemachtigen. We kunnen dit groepspsychologie noemen. We kunnen het hebzucht noemen en de ineenstorting van het fatsoen. Of wij kunnen het de slimste marketingstrategie noemen in de geschiedenis van de wereld? Black Friday, de hoogst voordelige dag, wanneer winkeliers diep in de zwarte cijfers hopen te komen met betrekking tot hun winst of verlies van het jaar. Maar weten velen van ons wel wat de oorsprong is van deze gekheid en decadentie? In november 2018 was ik op vakantie in Miami en kon van dichtbij zien en ervaren wat de betekenis was van Black- Friday. Er heerste een gekte van kopen en verkopen. Enkele jaren geleden had ik geen flauw benul wat deze “Black Friday” inhield en waar die term vandaan kwam en wie het verzonnen had. Een ding was zeker: de massa-psychologen hebben hun werk goed gedaan door systemen uit te denken waardoor miljoenen mensen (consumenten) zich als kuddedieren laten leiden. Ik zag overwegend Afro Amerikaanse mensen zichzelf te pletter sjouwen met tassen en andere pluralia. Ik zat een donut te eten naast een Afro-Amerikaanse man en vroeg hem of hij wist wat ‘black-Friday’ eigenlijk was en hoe deze term ontstaan is. Hij keek mij aan alsof hij water zag branden. Zijn antwoord was: “Time for shopping and spending my brother”.  Triest en intriest, dat deze brother niet doorhad, dat hij als consument bespeeld werd.Hebben mijn Afro Surinaamse broeders en zusters in Suriname en Nederland wel door, wat dit wel inhoudt?  Waar deze Black Friday idee vandaan komt en door wie bedacht, dat wij ons anno 2022 nog steeds als  moderne (consumptie-) slaven gedragen en ons laten manipuleren? Een beknopte geschiedschrijving De discussie onder Afro-Surinamers  inzake Black Friday heeft mij laten zien hoe succesvol deze psychologische verminking haar werk doet in het denken van grote groepen Afro-Surinamers in Suriname en Nederland. Het wordt zelfs door sommigen onder ons verdedigd. Was het niet Socrates die ooit zei: “onwetendheid is de bron van alle kwaad?”. Het zou getuigen van emancipatie wanneer wij als Afro-Surinamers anno 2022 (met name de jonge intellectuele generatie) meer onderzoek gaan doen naar de bijdragen die zwarte mensen wereldwijd hebben geleverd aan de ontwikkeling van de mensheid en wetenschap. Het is nu tijd om een generatie op te voeden; op te leiden die geloof in eigen kunnen demonstreert en zichzelf gaat waarderen. Die zich niet laat programmeren en conditioneren door systemen welke niet van ons zijn. Die alle hebi's van zich wegdoet (ook de hebi's van onze eigen mensen). Het opkrikken van hun morele competenties die hun democratische vaardigheden verhogen, waardoor wij in Suriname nieuwe leiders krijgen met een hoogstaand moreel karakter. Andere interpretaties; andere bronnen; andere percepties ontwikkelen. Ik besluit met onderstaande citaat: Hoewel men ons heeft doen geloven dat wij, zwarte mensen, als we loslaten, niets overhouden, laat het leven zelf telkens weer het tegenovergestelde zien: loslaten is het pad naar werkelijke vrijheid. Drs .Ing. Colvin Overdiep MPhil (Autonoom denker). Geraadpleegde Bronnen: https://dailyhive.com/seattle/inventions-by-black-people Winning the war in your mind- Lindo, Hiam Elias- London: Wertheimer and Company-1984 The racial Healing- Anneliese A. Singh- Kindle Edition Books- New-York- 2019 Measuring the effects of Racism: Guidelines for the Assessment and Treatment of Racism- Robert T.Carter-2020

| starnieuws | Door: Redactie